Leger des Heils Flevoland

Het Leger des Heils gelooft dat een combinatie van persoonlijke betrokkenheid bij het leven van kwetsbare mensen en professionele hulpverlening een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan een samenleving waarin alle mensen tot hun recht komen. Het Leger des Heils werkt vanuit een christelijke motivatie. Rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit zijn daarbij centrale waarden.


Het werkgebied van het Leger des Heils Midden-Nederland strekt zich uit over de hele provincie Utrecht en Flevoland. Ruim 1.300 professionele, betaalde medewerkers en meer dan 450 vrijwilligers zetten zich in voor diverse groepen cliënten.

Bekijk alle vacatures van Leger des Heils Flevoland
Overige werkvelden
Verpleging, verzorging, thuiszorg
Atheneplantsoen 1
1334 EL
 Almere