Boogh

Boogh is de specialist op het gebied van begeleiden, behandelen, trainen en re-integreren van mensen met hersenletsel, een lichamelijke beperking of chronische ziekte in Midden Nederland.

Iedereen wil graag meedoen in de samenleving. Veel mensen worden hierin belemmerd als gevolg van een beperking. Boogh ondersteund mensen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en hun weg (terug) te vinden in de samenleving. Wij doen dit op een gelijkwaardige manier, uitgaande van individuele mogelijkheden, wensen en behoeften.

 

Wij begeleiden mensen in onze centra in de vorm van dagbesteding of naar vrijwilligerswerk. Daarnaast biedt Boogh vervolgbehandeling aan via Hersenz, voor mensen die na revalidatie problemen ondervinden met het oppakken van hun leven. Door onze manier van werken is Boogh bovendien een goede omgeving voor mensen met een stoornis uit het autistische spectrum met normale begaafdheid.

Boogh Arbeidsre-integratie is gevestigd in De Bilt. Hier worden mensen begeleid naar betaald werk. Bij Afasiecentrum Utrecht, Amersfoort en Veenendaal worden mensen met communicatiestoornissen begeleid en behandeld. Daarnaast is er BooghGoed. Een webwinkel waar artikelen worden verkocht die zijn gemaakt door cliënten.

Circa 900 cliënten maken gebruik van de diverse diensten van Boogh. Het programma wat individuele cliënten volgen is op maat gesneden. De activiteiten vormen een op elkaar afgestemd pakket. Daardoor zijn allerlei combinaties mogelijk.

Bekijk alle vacatures van Boogh