Halmzorg

HalmZorg biedt zorg op maat aan jongvolwassene van 18 tot ongeveer 26 jaar met een autisme spectrum stoornis (ASS), AD(H)D (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) en/of een licht verstandelijke beperking. Dit doen wij binnen de 3 kleinschalige wooninitiatieven of tijdens ambulante begeleiding in de thuissituatie.

Bekijk alle vacatures van Halmzorg
Geestelijke Gezondheidszorg
Gehandicaptenzorg
Berkelstraat 37
1316 SL
 Almere