Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht

Nieuwe zorgberoepen

Onderstaande publicaties geven informatie over de veranderingen in de opleidingen- en beroepenstructuur binnen Zorg & Welzijn.

 1. Inventarisatie (verwachte) effecten veranderde zorgvraag
  De zorgvraag verandert en de zorg wordt anders georganiseerd. Zowelwerk heeft geprobeerd inzicht te krijgen in de gevolgen van de veranderingen tot nu toe. Dit verslag bevat het resultaat van twee inventarisaties onder leden van Zowelwerk, het onderwijs in Flevoland en collega-werkgeversorganisaties. Wat is de stand van zaken van opleiding en arbeidsmarktkansen van MBO’ers in Flevoland? Wat betekent het nieuwe concept van gezondheid voor functies, beroepen en opleidingen op regionaal en landelijk niveau? (gepubliceerd: december 2015)
 2. Toekomstbestendige beroepen in verpleging en verzorging
  Rapport van de stuurgroep 'Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging' over de beroepsprofielen en de overgangsregeling. Het rapport is op 13 januari 2016 aangeboden aan de minister van volksgezondheid, welzijn en sport (gepubliceerd: januari 2016). 

 3. Zorgpact - Samen leren zorgen in cijfers
  Hoeveel mensen werken er in de sector zorg en welzijn? Hoe worden zij geschoold? Hoe verandert de zorgvraag? Hoe sluiten onderwijs en arbeidsmarkt aan? Hoe zit het met stages? De antwoorden op deze en andere vragen en de belangrijkste thema's binnen het Zorgpact zijn te vinden in deze infographic, die is gemaakt voor de Landelijke Werkdag op 2 december 2015 (gepubliceerd: december 2015).

 4. Naar nieuwe zorg en zorgberoepen
  Adviesrapport van de 'Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen' over een toekomstgerichte opleidingen- en beroepenstructuur in Nederland. Het rapport is op 10 april 2015 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (gepubliceerd: april 2015). 
 5. Wat doet de zorgprofessional in 2030
  Veldraadpleging onder 350 zorgvragers, professionals, bestuurders, beleidsmakers, gemeenten, onderzoekers en opleiders, die zich richtten op de vraag: "Hoe kan onze gezondheidszorg toekomstgericht worden ingericht en welke verandering in beroepen en opleidingen is hiervoor nodig?". De resultaten zijn gebruikt voor het advies 'Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren' van de 'Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen' (gepubliceerd: maart 2015). 
 6. Competenties in veranderende Zorg
  Onderzoek van het Nivel dat is uitgevoerd onder deelnemers van het NIVEL-Panel Verpleging & Verzorging. Het rapport richt zich op de vraag in hoeverre verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners in verschillende zorgsectoren vinden dat zij de competenties beheersen die van belang zijn in hun werk, in hoeverre zij zich hierin willen bijscholen en in hoeverre deze competentiegebieden samenhangen met de aantrekkelijkheid van hun werk (gepubliceerd: juni 2015).  

 7. Aan tafel met verpleegkundigen - gesprekken over verandering in het beroep
  Gesprekken met verpleegkundigen over de veranderingen in het beroep in 2015 (gepubliceerd: oktober 2015).