Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht

Informele zorg

Onderstaande publicaties geven informatie over de ontwikkelingen op het gebied van informele zorg.

 1. In voor mantelzorg: eindrapportage
  Deze rapportage bevat de resultaten uit het programma 'In voor mantelzorg', een programma voor zorgorganisaties die willen werken aan een betere ondersteuning van en een betere samenwerking tussen beroepskrachten en mantelzorgers (Gepubliceerd: december 2015).

 2. SCP rapport: Informele hulp: wie doet wat?
  Onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau over de omvang aard en kenmerken van mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning in 2014 (Gepubliceerd: december 2015).  

 3. Infograpic respijtzorg
  Deze infographic van het Expertisecentrum Mantelzorg toont verschillende vormen van respijtzorg en geeft een overzicht van de relevante wetten en regelingen (Gepubliceerd: januari 2016). 

 4. Vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteunng in Almere
  Rapport van Humanitas en de Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere (VMCA) over de stand van zaken met betrekking tot vrijwilligers en mantelzorgers in Almere (Gepubliceerd: oktober 2015).