Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht

Producten en diensten

Zowelwerk is een van de veertien regionale werkgeversorganisaties voor zorg en welzijn. We werken voor en met de aangesloten organisaties in onze regio. Zowelwerk ondersteunt en adviseert zorg- en welzijnsorganisaties in Flevoland op het terrein van arbeidsmarktvraagstukken, mobiliteit en imago. Hiervoor bieden we een breed pakket aan diensten en activiteiten;

Arbeidsmarktkennis
Zowelwerk verzamelt en analyseert actuele cijfers en informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en publiceert deze in regionale arbeidsmarktrapporten en factsheets.

Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
Zowelwerk ondersteunt en neemt initiatieven om de aansluiting tussen beroepsonderwijs en -praktijk op kwalitatief en kwantitatief niveau te verbeteren. Ook is er aandacht voor de aansluiting van MBO-onderwijs op HBO-onderwijs.

Partner en adviseur
Zowelwerk heeft ervaren adviseurs die verbindingen leggen tussen uw organisatie, uw collega-organisaties en de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Via voorlichtingsbijeenkomsten, symposia, congressen en digitale- en gedrukte media wordt u door ons uitgebreid geïnformeerd over ontwikkelingen die er voor u als werkgever toe doen.

Netwerk van en voor vakgenoten 
Zowelwerk faciliteert en organiseert een groot scala aan laagdrempelige netwerkbijeenkomsten gericht op het onderling verbinden met regionale vakgenoten en het delen van kennis.

Op themabijeenkomsten kunt u informatie vergaren en meepraten over actuele onderwerpen zoals strategische personeelsplanning, mobiliteit, kwalificeren voor de toekomst, (sociale) innovatie, kwaliteit van zorg en behoud van vakmanschap in de regio.

Loopbaanportal
Om werkgevers te ondersteunen bij het vinden en behouden van goed gekwalificeerd en gemotiveerd personeel heeft Zowelwerk de loopbaanportal ontwikkeld. Deze website biedt uw werknemers vacatures, loopbaanpaden en ontwikkelkansen. Als lid van Zowelwerk heeft u toegang tot een database van kandidaten en een uniek platform voor uw vacatures. U kunt ook trainingen aanbieden en in contact komen met collega-organisaties.

Schakel tussen praktijk en politiek
Laat uw eigen geluid doorklinken in Den Haag. Met name via onze landelijke koepel RegioPlus, oefenen Zowelwerk en haar leden via korte lijnen invloed uit op de politiek. Daarmee is er de schakel tussen de praktijk binnen zorg- en welzijnsorganisaties en de regionale en landelijke politieke besluitvorming.

Contact

Heeft u vragen over onze dienstverlening, of wilt u lid worden van Zowelwerk? Neem dan contact op met Peter de Vreede via p.devreede@zowelwerk.nl of 0320 - 244 259 / 06 - 24 35 41 42.