Outreachend jongerenwerker

Wij zijn op zoek naar outreachende jongerenwerkers 24 – 36 uur

Onze organisatie

Welzijn Lelystad is een organisatie die zich richt op alle inwoners van de stad en zich in zet om met elkaar de betrokkenheid van mensen in de samenleving te versterken. Actieve deelname aan de samenleving moet immers voor iedereen mogelijk zijn. Dat kan door deel te nemen aan de vele activiteiten die vaak voor en door inwoners zelf zijn georganiseerd. Maar we bieden ook professionele begeleiding en schakelen, als dat nodig is, de juiste hulpverlening in. Welzijn Lelystad verbindt mensen met elkaar. Mensen die een steuntje in de rug nodig hebben brengen we in contact met mensen die graag de helpende hand uitsteken. Welzijn Lelystad zit overal in de stad. We kennen de mensen, de stadsdelen, de wijken en buurten. We weten de weg in de stad en we verkennen nieuwe paden.
Ons doel is om de betrokkenheid tussen de inwoners onderling te versterken, waardoor er een veerkrachtige samenleving ontstaat. Een samenleving waarin iedereen meedoet.

De functie.

Het jongerenwerk is proactief in het contact leggen met jongeren op diverse vindplaatsen. Vanuit het contact stimuleren zij jongeren richting talentontwikkeling en participatie. Het heeft tot doel om hindernissen voor het gebruik van voorzieningen te signaleren en daarbij drempels te verlagen. Het jongerenwerk benut de mogelijkheden die de stad te bieden heeft om jongeren hier volwaardig aan deel te laten nemen. Het jongerenwerk is daarmee tevens actief in het reageren op overlastsituaties om de veiligheid te bevorderen. Om het jongerenwerk een kader mee te geven richt het jongerenwerk zich op (potentieel) risicojongeren in de leeftijd van 10-23 jaar en zo preventief mogelijk.
Het team bestaat uit uitvoerende jongerenwerkers en een meewerkend coördinator.

De werkzaamheden

Jongerenwerkers stimuleren de persoonlijke én sociale ontwikkeling van jongeren, behartigen indien nodig hun belangen, en geven grenzen aan. Het jongerenwerk biedt kansen voor jongeren om zich positief te ontwikkelen middels de volgende kerntaken:

• Legt contact met jongeren door aan te sluiten bij hun leefwereld, bouwt aan een pedagogische relatie en activeert tot deelname aan bestaand aanbod van activiteiten en/of gebruikt het bestaande aanbod om jongeren zelf eigen activiteiten te laten ontplooien;
• Draagt zorg voor toeleiding naar passende individuele ondersteuning en zorgt dat hindernissen voor deelname daaraan worden weggenomen;
• Fungeert als intermediair tussen jongeren, buurtbewoners, ondernemers, gemeente Lelystad en overige betrokkenen om de verschillende leefwerelden dichter bij elkaar te brengen;
• Onderhoudt een functioneel netwerk, zowel op het gebied van de jongeren alsook op het gebied van organisaties;
• Signaleert (zorgelijke) trends en heeft een proactieve rol om deze signalen met het netwerk te delen en hier acties op te zetten;
• Weet onderlinge relaties tussen individuele jongeren en groepen te duiden, dat voor individuele hulpverlening aan jongeren van belang is.

De functie eisen

• Een afgeronde HBO opleiding
• Kennis en ervaring die je met ons deelt en de bereidheid om ook van ons en je collega’s te leren;
• Met beide voeten sta jij stevig in de maatschappij en je bent op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van jongerenproblematiek;
• Lelystad roept bij jouw beelden op en je bent er geografisch en sociologisch mee bekend;
• Contact leggen met mensen, hun vertrouwen winnen en niet terugdeinzen als het niet meteen lukt gaat jou gemakkelijk af;
• De term groepsdynamiek roept bij jou gedachtes over een visie en aanpak op. Je kunt van invloed zijn, bent flexibel en hebt een groot improvisatievermogen;
• Omgaan met conflictsituaties gaat je goed af, je bent creatief en je kunt iets betekenen voor moeilijk benaderbare groepen;
Werken in de avonduren, in het weekend en soms op een feestdag is voor jou geen punt

Specifieke competenties

Je signaleert en speelt in op veranderingen
Je bent zichtbaar en gaat op mensen af
Je kan je goed bewegen tussen verschillende culturen en werelden

De arbeidsvoorwaarden.

Op deze functie is de cao Sociaal Werk van toepassing schaal 8. Verder hebben wij een uitstekende pensioenregeling, een vaste eindejaarsuitkering en investeren wij in je vitaliteit. Schriftelijke reacties met cv kunnen gericht worden tot 27 juni 2021 aan Welzijn Lelystad, postbus 2305, 8203 AH Lelystad t.a.v. Brenda Bos of per e-mail aan vacatures@welzijnlelystad.nl. Voor meer informatie kan er ook contact gezocht worden met de manager dhr. M. Langereis. De gesprekken zullen plaats vinden op 6 of 7 juli 2021.

Contact

Brenda Bos
Michel Langereis
Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.
Solliciteer

Werkvelden

Welzijn

Plaats

Lelystad

Aantal uur per week

24 - 32 uur

Soort dienstverband

Tijdelijk met uitzicht op verlenging

Opleidingsniveau

HBO / Associate degree

Sluitingsdatum

27 juni 2021