Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht

Werven met beleid

Een goed imago van de sector zorg en welzijn is enorm belangrijk voor nu en voor de toekomst. Een aantrekkelijke sector is een must voor de cliënt of zorgconsument, maar vooral ook om voldoende juist gekwalificeerd personeel beschikbaar te hebben, te houden en nieuw aan te trekken.    

Positief en eerlijk imago dat aansluit bij huidige veranderingen
Door de recente ontwikkelingen (transities en bezuinigingsopgave) wordt het imago van de sector sterk beïnvloed. De sector staat voor een enorme uitdaging om wervingsactiviteiten te laten aansluiten op de veranderende arbeidsmarkt. Er is nu sprake van overschotten naast tekorten, flexibilisering, branchevervaging, toenemende inzet van technologische ontwikkelingen, van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat', de veranderingen binnen de eerste en tweede lijn en de veranderende rol en positie van de cliënt. Vooral in deze tijd is het noodzaak om (toekomstige) cliënten/patiënten en jongeren te blijven informeren over de sector.  

Zorg- en welzijnsorganisaties ontwikkelen zelf (wervings)activiteiten die de eigen organisatie en tegelijk de sector profileren. Zowelwerk ziet het als haar taak om krachten te bundelen, initieert en coördineert gezamenlijke projecten ten behoeve van een positief en eerlijk imago van de sector zorg en welzijn.

Transparante arbeidsmarkt
Er vindt een omslag plaats in de wijze van oriëntatie op de arbeidsmarkt bij potentiële werknemers: meer eigen regie en bewust bezig zijn met eigen loopbaan vraagt om een andere manier van werven en aanbieden van vacatures. Zowelwerk heeft met de ontwikkeling van een regionaal digitaal loopbaanplatform als doel om vraag en aanbod op een transparante wijze samen te brengen en zowel werkgevers als kandidaten te ondersteunen (en te stimuleren) bij mobiliteit en duurzame inzetbaarheid.   

Inclusieve arbeidsmarkt
De laatste belangrijke kernactiviteit binnen het programma Werven met beleid is werken aan een inclusieve arbeidsmarkt. In Flevoland is in 2015 binnen het vraagstuk 'balans tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt zorg en welzijn' de focus gelegd op de doelgroep hoger opgeleiden. Met name in de VVT sector is door de veranderde zorgvraag een toenemende vraag naar medewerkers van hogere niveaus, terwijl stageplekken voor HBO-verpleegkundigen lastig te organiseren zijn. Het ontwikkelen van innovatieve stagevormen en een wervingsmethodiek voor deze specifieke doelgroep staat binnen dit specifieke doelgroepenbeleid centraal.

Activiteiten in de programmalijn

De volgende activiteiten vallen binnen deze programmalijn:

Contact

Heeft u vragen, of zoekt u meer informatie over deze programmalijn? Neem dan contact op met Annick van der Hoeven via a.vanderhoeven@zowelwerk.nl of 0320 - 244 259.