Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht

Strategisch arbeidsmarktbeleid

Er gebeurt veel op de arbeidsmarkt zorg en welzijn. Om tijdig te kunnen inspelen op deze en toekomstige ontwikkelingen is regionaal arbeidsmarktbeleid noodzakelijk. Zowelwerk is daarbij de spin in het web, met specifieke kennis en expertise. Wij zijn de verbinder, aanjager en regisseur.

De versterking van de regionale samenwerking en de beschikbaarheid van actuele regionale arbeidsmarktinformatie vormt de basis voor het ontwikkelen van regionaal strategisch arbeidsmarktbeleid. De uitdagingen waar de sector(en) binnen zorg en welzijn in de regio gezamenlijk voor staan worden zichtbaar en gedefinieerd.

Zorg en welzijn is als sector minder uniform dan het lijkt. De verschillende branches binnen de sector hebben niet allemaal dezelfde uitdagingen. Knelpunten in de ene branche op bijvoorbeeld personeelsgebied, kunnen een oplossing vinden binnen een andere branche. Zowelwerk wil dit zichtbaar maken en de verbindingen leggen die bijdragen aan het realiseren van de gezamenlijke oplossingen.

Activiteiten in de programmalijn

De volgende activiteiten vallen binnen deze programmalijn:

Contact

Heeft u vragen, of zoekt u meer informatie over deze programmalijn? Neem dan contact op met Karlijn de Vries via k.devries@zowelwerk.nl of 0320 - 244 259.