Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht

Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT)

Samenwerken aan één integrale arbeidsmarktaanpak voor zorg en welzijn

RAAT bundelt krachten in de regio

De sector zorg en welzijn staat voor een flinke uitdaging. We hebben een personeelstekort en het aantal moeilijk vervulbare vacatures zal in de toekomst fors stijgen. Dit probleem vraagt direct om actie. Met het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) bundelen we de krachten van alle stakeholders in de regio. Samen werken we hard aan het terugdringen van het personeelstekort.

Bij het uitvoeren van het RAAT werken we samen aan drie actielijnen.

  • Actielijn 1: Meer kiezen voor de zorg
  • Actielijn 2: Beter leren in de zorg
  • Actielijn 3: Anders werken in de zorg

Onder deze drie actielijnen worden in onze regio acties en afspraken gemaakt en uitgevoerd.

Rol Zowelwerk
Wij voeren programmamanagement RAAT over de arbeidsmarktregio Flevoland.

SectorplanPlus
Het onderschrijven van de RAAT is een voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de SectorplanPlus gelden. Lees hier meer over het SectorplanPlus

Meer informatie of aansluiten bij het RAAT Flevoland?
Wilt u meer weten over RAAT of in gesprek over hoe deelname aan RAAT voor uw organisatie er uit kan zien? Neem contact op met Tabitha Verduijn-Van Tilburg, Projectleider RAAT Flevoland  (t.verduijn@zowelwerk.nl of 06-40690303). Voor meer informatie over de actielijnen:

Digitale kaart RAAT Flevoland

Om kennisdeling te vergroten en ter inspiratie worden acties binnen RAAT Flevoland en 'losse' initiatieven en acties digitaal in beeld gebracht op de Digitale kaart RAAT Flevoland.

Heeft u initiatieven, projecten of pilots die bijdragen aan de aanpak van de tekorten in Flevoland. Of past uw initiatief binnen een van de actielijnen? Deel dit met ons via het online formulier.