Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht

Landelijke projecten

Zowelwerk is lid van RegioPlus, het landelijk samenwerkingsverband van veertien regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn. Vanuit dit samenwerkingsverband is Zowelwerk betrokken bij de volgende landelijke projecten:

RAAT
De sector zorg en welzijn staat voor een flinke uitdaging. We hebben een personeelstekort en het aantal moeilijk vervulbare vacatures zal in de toekomst fors stijgen. Dit probleem vraagt direct om actie. Met het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) bundelen we de krachten van werkgevers van zorg en welzijn, onderwijs, werkgeverservicepunt, gemeenten en zorginkopers. Samen werken we hard aan het terugdringen van het personeelstekort. Lees hier meer over RAAT.

SectorplanPlus
SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in zorg en welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten. Organisaties in zorg en welzijn kunnen subsidieaanvragen doen om personeel om- of bij te scholen. Voor Flevoland begeleidt Zowelwerk bij de uitvoering. Lees hier meer over het regionale SectorplanPlus.

De Week van Zorg en Welzijn
De Week van Zorg en Welzijn is een initiatief van de vijftien regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn. Duizenden zorg- en welzijnsorganisaties in het hele land openen die week hun deuren voor het grote publiek, met als doel om beeldvorming en imago van de sector positief te beïnvloeden. Zowelwerk coördineert en promoot de Week van Zorg en Welzijn in Flevoland. Lees hier meer over de Nationale Week van Zorg en Welzijn.

Sterk in je werk
Veranderingen in de zorg hebben grote gevolgen voor mensen die in zorg en welzijn werken. In opdracht van CNV Zorg & Welzijn en in nauwe samenwerking met RegioPlus voert Zowelwerk voor Flevoland het project ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’ uit. 130 Flevolandse zorg- en welzijnsmedewerkers krijgen de kans om hun loopbaan een positieve impuls te geven. Lees hier meer over Sterk in je werk.

Het Zorg- en Welzijnspact
Om de ontwikkelingen in de zorg te ondersteunen heeft het kabinet het Zorgpact in het leven geroepen. Het Zorg- en Welzijnspact heeft tot doel de kwaliteit van de zorg voor iedereen te verhogen door de kwaliteit van de zorgprofessionals voor de toekomst te waarborgen. Het Zorg- en Welzijnspact fungeert daarmee als aanjager van samenwerking tussen zorg en onderwijs en lokale overheden. Lees hier meer over het Zorg- en Welzijnspact.

Gezond en Zeker
Het project Gezond en Zeker ondersteunt ergocoaches en veiligheidscoaches, maar ook arbocoördinatoren en P&O medewerkers bij de preventie van fysieke belasting en agressie. Zowelwerk helpt om het thema op de agenda te houden bij zorg- en welzijnsinstellingen in de regio Flevoland. Lees hier meer over Gezond en Zeker.

Waarschuwingsregister
Het merendeel van de 1,3 miljoen medewerkers in de zorg zet zich dagelijks met hart en ziel in voor cliënten. Toch is diefstal, mishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag door personeel een voorkomend probleem in de zorg- en welzijnssector. Het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is een nieuw preventiemiddel en slot op de deur tegen interne criminaliteit door zorgpersoneel. Lees hier meer over het Waarschuwingsregister.