Landelijke projecten

Zowelwerk is lid van RegioPlus, het landelijk samenwerkingsverband van veertien regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn. Vanuit dit samenwerkingsverband is Zowelwerk betrokken bij de volgende landelijke projecten:

De Nationale Week van Zorg en Welzijn
De Week van Zorg en Welzijn is een initiatief van de vijftien regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn. Duizenden zorg- en welzijnsorganisaties in het hele land openen die week hun deuren voor het grote publiek, met als doel om beeldvorming en imago van de sector positief te beïnvloeden. Zowelwerk coördineert en promoot de Week van Zorg en Welzijn in Flevoland. Lees hier meer over de Nationale Week van Zorg en Welzijn.

Sterk in je werk
Veranderingen in de zorg hebben grote gevolgen voor mensen die in zorg en welzijn werken. In opdracht van CNV Zorg & Welzijn en in nauwe samenwerking met RegioPlus voert Zowelwerk voor Flevoland het project ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’ uit. 130 Flevolandse zorg- en welzijnsmedewerkers krijgen de kans om hun loopbaan een positieve impuls te geven. Lees hier meer over Sterk in je werk.

Het Zorgpact
Om de ontwikkelingen in de zorg te ondersteunen heeft het kabinet het Zorgpact in het leven geroepen. Het Zorgpact heeft tot doel de kwaliteit van de zorg voor iedereen te verhogen door de kwaliteit van de zorgprofessionals voor de toekomst te waarborgen. Het Zorgpact fungeert daarmee als aanjager van samenwerking tussen zorg en onderwijs en lokale overheden.  Lees hier meer over het Zorgpact.

Gezond en Zeker
Het project Gezond en Zeker ondersteunt ergocoaches en veiligheidscoaches, maar ook arbocoördinatoren en P&O medewerkers bij de preventie van fysieke belasting en agressie. Zowelwerk helpt om het thema op de agenda te houden bij zorg- en welzijnsinstellingen in de regio Flevoland. Lees hier meer over Gezond en Zeker.

Waarschuwingsregister
Het merendeel van de 1,3 miljoen medewerkers in de zorg zet zich dagelijks met hart en ziel in voor cliënten. Toch is diefstal, mishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag door personeel een voorkomend probleem in de zorg- en welzijnssector. Het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is een nieuw preventiemiddel en slot op de deur tegen interne criminaliteit door zorgpersoneel. Lees hier meer over het Waarschuwingsregister.

Het sectorplan
In 2013 is door het ministerie van SZW de subsidieregeling ‘Cofinanciering Sectorplannen’ geïntroduceerd. De sectorplannen zijn bedoeld voor het oplossen van arbeidsmarktknelpunten op het niveau van een sector, branche of arbeidsmarktregio. Organisaties in Zorg en Welzijn kunnen subsidieaanvragen doen om personeel om- of bij te scholen. Voor Flevoland begeleidt Zowelwerk de zorgorganisaties bij de uitvoering. Lees hier meer over de regionale sectorplannen.