Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht

Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening

Wanneer je werkt in het werkveld Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening krijg je te maken met verschillende groepen mensen. Het opzetten van buurthuizen en jongerencentra, en het organiseren van activiteiten voor verschillende groepen mensen zijn voorbeelden van taken die onder welzijnswerk vallen. Ook kun je minderheden, vluchtelingen of asielzoekers helpen bij hun huisvesting en maatschappelijke integratie. Je kunt bijvoorbeeld jongeren helpen om hun vrije tijd zinvol te besteden. Als welzijnswerker en maatschappelijk werker zorg je ervoor dat mensen (weer) actief deelnemen aan de samenleving. Je vangt mensen op en helpt hen hun problemen zo goed mogelijk op te lossen.

Informele zorg
Vaak vallen ook afdelingen zoals mantelzorgondersteuning en vrijwilligerswerk (ook wel informele zorg genoemd) onder het lokale welzijnswerk. Het werken in welzijn bestaat vaak uit het samenwerken met instanties als de gemeente, sociale wijkteams en/of jeugd- en gezinsteams, de politie, uitkeringsinstanties, etc.  

Beroepen
Beroepen in Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening zijn o.a.:     

  • Maatschappelijk werker
  • Jeugd- en jongerenwerker 
  • Ouderenadviseur    
  • Vrijwilligerscoördinator  
  • Mantelzorgconsulent en/of consulent informele zorg     
  • Begeleider    

Meer informatie over deze beroepen vindt je op YouChooz*.  

*YouChooz is dé landelijke voorlichtingssite over opleidingen en beroepen in zorg, welzijn en sport. Ontdek hier alles over jouw mogelijkheden en maak je toekomst.