Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht

Jeugdzorg

Binnen de jeugdzorg kun je in verschillende functies kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar helpen bij problemen. Ieder kind heeft het recht om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is er hulp nodig voor het kind, de jongere of voor het hele gezin. Je hebt in de jeugdzorg vaak intensief contact met de ouders en/of verzorgers van het kind. Soms zijn een paar gesprekken al voldoende, soms moet je ambulante hulp, dagbehandeling of een veilige behandelplek regelen.

In sommige gevallen wonen de kinderen of jongeren niet meer thuis maar binnen een pleeggezin of een instelling, omdat er problemen zijn in het gezin die de ontwikkeling van het kind of jongere ernstig verstoren. Op basis van een behandelplan worden deze kinderen of jongeren begeleidt in hun ontwikkeling en zelfstandigheid.

In de jeugdzorg werk je veel samen met anderen, zoals mensen op school, bij de sportclub of andere hulpverleners. Werktijden verschillen per instantie en functie. Vooral de begeleidende functies hebben onregelmatige tijden. Een afwisseling tussen dag-, avond- en nachtdiensten komt het meeste voor bij telefonische hulpdiensten of bij instellingen voor 24-uursopvang.

Beroepen
Beroepen in de jeugdzorg zijn o.a.:   

  • Pedagogisch werker  
  • Jeugdverpleegkundige     
  • Jeugdhulpverlener
  • Maatschappelijk werker     
  • Creatief therapeut      
  • Pleegzorgwerker 

Meer informatie over deze beroepen vindt je op YouChooz*.

 *YouChooz is dé landelijke voorlichtingssite over opleidingen en beroepen in zorg, welzijn en sport. Ontdek hier alles over jouw mogelijkheden en maak je toekomst.