Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht

Geestelijke gezondheidszorg


Werken in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) betekent afwisseling. Bijna een kwart van de Nederlanders kampt met psychische problemen en dat maakt dat je mensen in alle verscheidenheid tegenkomt in de GGZ.

Deze mensen hebben problemen met hun levensontwikkeling, persoonlijke levensomstandigheden of verslaving, waardoor ze lichamelijk en/of psychisch minder goed functioneren. De geestelijke gezondheids- en verslavingszorg helpt deze mensen zodat klachten beheersbaar zijn, afnemen, verdwijnen of juist voorkomen worden.  

Een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg biedt hulp aan volwassenen, kinderen en ouderen bij psychische problemen en bij ernstige psychische en psychiatrische ziektes.

Er zijn diverse vormen van hulp: regelmatige gesprekken, eventueel gecombineerd met medicatie en online hulp: dit wordt poliklinische of ambulante hulp genoemd. Ook kan behandeling in deeltijd (enkele dagdelen per week), intensieve zorg tijdens een opname of een acute (crisis) opname voorkomen.

De meeste mensen die in behandeling zijn bij de GGZ hebben zich vrijwillig aangemeld, maar er zijn ook mensen die onder dwang opgenomen worden.

Beroepen
Beroepen in de GGZ zijn o.a.:

  • Psychiatrisch verpleegkundige
  • Gedragsdeskundige
  • Psychiater
  • Psycholoog   
  • Groepsbegeleider   
  • Maatschappelijk Werker
  • Sociaal Pedagogische Medewerker

Meer informatie over deze beroepen vindt je op YouChooz*.  

 *YouChooz is dé landelijke voorlichtingssite over opleidingen en beroepen in zorg, welzijn en sport. Ontdek hier alles over jouw mogelijkheden en maak je toekomst.