Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht

Erkenning Verworven Competenties (EVC)

Wat is EVC?
EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. In een EVC-procedure verzamel je bewijzen van wat je weet en kunt. Al het bewijs wordt beoordeeld ten opzichte van landelijk erkende beroepsstandaarden. Diploma's tellen mee, maar juist ook levens- en werkervaring. Al het bewijs wordt vastgelegd in een ervaringscertificaat.

Hoe werkt het?
In een EVC-traject moet je zelf een portfolio maken met bewijzen van je kennis en kunde. Er is een begeleider die je daarbij kan helpen. Voorbeelden van bewijzen zijn onder andere: getuigschriften, referenties, verslagen van beoordelingsgesprekken, producten die je hebt gemaakt, diploma's, (deel)certificaten cursussen. Als het portfolio klaar is wordt het beoordeeld door een of twee beoordelaars. En er wordt bekeken welke aanvullende toetsing nodig is. Soms is er bijvoorbeeld nog een praktijkbeoordeling of een gesprek nodig.

Het duurt gemiddeld 3 maanden om een ervaringscertificaat te krijgen.

Waarom een ervaringscertificaat?
Met een ervaringscertificaat kan je bij toekomstige werkgevers goed aantonen wat je waard bent. Er staat precies in wat je weet en kunt. Ook kan het leiden tot een kortere opleidingstijd.