HBO-opleidingen in Flevoland

In Flevoland is één HBO instelling die opleidingen biedt voor de branche zorg en welzijn:

Windesheim Flevoland
Windesheim Flevoland is in 2010 geopend in Almere, als nevenvestiging van Windesheim Zwolle. Anno 2016 biedt Windesheim Flevoland vijfentwintig  voltijdopleidingen aan, waaronder de volgende opleidingen op het gebied van Zorg en Welzijn:

  • Verpleegkunde
  • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)
  • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
  • Pedagogiek
  • Logopedie

Ter inspiratie vind je op ons Youtube-kanaal drie films van hob-V studenten die stage liepen in het ziekenhuis, in de gehandicaptenzorg en in de thuiszorg.