Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht
Geplaatst op: 11-02-2019Naar overzicht

Zowelwerk in gesprek met wethouders Flevoland11 feb 2019

In januari hebben Peter de Vreede (directeur Zowelwerk) en Tabitha Verduijn-van Tilburg (projectleider RAAT Flevoland) een aantal gesprekken gevoerd met Flevolandse wethouders over RAAT Flevoland.

Doel van deze gesprekken was uitleg geven over hoe in Flevoland wordt samengewerkt in de aanpak van personeelstekorten in de zorgsector. Daarnaast werd de vraag gesteld welke rol de gemeenten voor zichzelf zien op dit punt. Hoewel het urgentiegevoel per gemeente verschilt, is in alle gesprekken een lijn te ontdekken: de regie ligt bij werkgevers en onderwijs in de regio. Voor concrete projecten waarvoor incidenteel middelen nodig zijn, kan altijd een aanvraag worden ingediend bij de gemeente.

Gesprekken zijn gevoerd met:

  • wethouder Egge Jan de Jonge (CDA) van gemeente Zeewolde
  • wethouder Freek Brouwer (CU) en Anita Ekas Projectmanager van gemeente Urk
  • wethouder John van den Heuvel (SP) en Fred Nilsen, beleidsmedewerker onderwijs en arbeidsmarkt van gemeente Lelystad samen met Onno Vermoten, directeur Werkbedrijf Lelystad
  • wethouder Hans Wijnants (VVD) en Tilly Weggen, beleidsadviseur gemeente Noordoostpolder
  • wethouder Jerzy Soetekouw (PvdA), Peter Benschop, manager sociale zaken en ambtelijk voorzitter van het regionaal overleg en Gerard Jansen, interim-teammanager jeugd en gezin van gemeente Almere
  • Karel van Erp, manager afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling en Monique van Esterik, directeur sociaal domein van gemeente Dronten