Geplaatst op: 21-12-2017Naar overzicht

Zorgorganisaties Triade en Vitree samen verder21 dec 2017

Vitree en Triade fuseren per 1 januari 2018. De NZA heeft hiervoor akkoord gegeven. Triade en Vitree stellen zich met de voorgenomen fusie ten doel een sterke keten van zorg voor gezinnen en volwassenen te creëren in Flevoland en IJsselland. In deze keten leveren zij de zorg zoveel mogelijk in de thuissituatie. Daar waar dat niet mogelijk is, bieden zij behandeling en begeleiding in een woonvorm.

Door de fusie ontstaat een organisatie met een stevige positie waardoor continuïteit van zorg en kwaliteit geboden kan worden. Ook ontstaat er ruimte om nieuwe vormen van zorg te bieden. Hiermee sluit de nieuwe organisatie aan op de wensen van de gezinnen, maar ook van de gemeenten, onderwijs en zorgpartners.

Gevolgen
In het verder uitgewerkte fusieplan is veel aandacht geschonken aan de vernieuwing in de zorg en de inrichting van de organisatie. Ten gevolge van de fusie zullen geen gedwongen ontslagen vallen. De zorg aan cliënten wordt door de vertrouwde hulpverleners op de vertrouwde locaties geboden.