Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht
Geplaatst op: 25-04-2019Naar overzicht

Zorgorganisaties starten grootschalig uitstroomonderzoek25 apr 2019

Inzicht in vertrekredenen moet onnodig vertrek voorkomen

Meer dan 220 zorgorganisaties starten samen een grootschalig, landelijk onderzoek naar de vertrekredenen van hun medewerkers. Dit doorlopende onderzoek moet hen inzicht geven in de ongewenste uitstroom van medewerkers en zo bijdragen aan het oplossen van de personeelstekorten in Zorg en Welzijn.

Gebrek aan informatie
Behoud van zorgprofessionals voor de organisatie en de sector heeft volop de aandacht. Naast het verhogen van de instroom is zorgen voor behoud noodzakelijk om de nijpende personeelstekorten in de sector aan te pakken. Het ontbreekt organisaties vaak nog aan structureel verzamelde informatie met betrekking tot uitstroom. Om die reden zijn 13 regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn (verenigd in RegioPlus) een landelijk en doorlopend uitstroomonderzoek gestart. Zeven zorgorganisaties in Flevoland – leden van Zowelwerk – doen ook mee met het uitstroomonderzoek.

Vertrekreden en bestemming
Vanaf deze maand benaderen de deelnemende organisaties elke vertrekkende medewerker met dezelfde set vragen over vertrekredenen en bestemming. Oud-medewerkers kunnen er ook hun tips en opmerkingen kwijt. Onderzoeksbureau Presearch voert het uitstroomonderzoek uit. Omdat de data gebundeld worden, kan er straks op organisatieniveau, regionaal en landelijk niveau vergeleken worden. Organisaties kunnen op onderbouwde data anticiperen en van elkaars ervaringen leren.

Instroom én uitstroom stijgen
Het aantal mensen dat werkt in zorg en welzijn neemt weer toe, zo blijkt uit de meest recente data van het landelijk onderzoeksprogramma Arbeid in Zorg en Welzijn1. De toename is te danken aan een verhoogde instroom van medewerkers in de sector. De uitstroom is de laatste jaren gestegen. Dat maakt het een belangrijk onderwerp in de strijd tegen oplopende personeelstekorten.

De verhoogde uitstroom komt deels door de vergrijzing (en dus pensionering) van medewerkers. In 2008 was 13 procent van het totaal van zorg- en welzijnsmedewerkers 55-plusser. Inmiddels is dat aandeel opgelopen naar 25 procent2. Daarnaast zijn de kansen op een baan buiten de sector aanzienlijk toegenomen door de aantrekkende werkgelegenheid.

Deelnemen?

Wilt uw organisatie ook deelnemen aan het uitstroomonderzoek? Neem dan contact op met Tabitha Verduijn-van Tilburg: t.verduijn@zowelwerk.nl.

1 CBS / Landelijk onderzoeksprogramma AZW, geraadpleegd op 10 april 2019
2 AZWinfo.nl; databank data 2010-2017, geraadpleegd op 10 april 2019