Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht
Geplaatst op: 29-10-2018Naar overzicht

Zorg- en Welzijnspact Flevoland verder onder RAAT29 okt 2018

De afgelopen twee jaar bood het Zorg- en Welzijnspact podium voor het ontstaan van samenwerkingsinitiatieven in Flevoland. Regionale zorg- en welzijnsaanbieders, onderwijsinstellingen en werkbedrijven zochten elkaar op tijdens broedplaatsoverleggen om samen te werken aan vraagstukken op het raakvlak van zorg, welzijn en onderwijs. Onder het motto ‘De toekomst maken we samen’ bogen zij zich onder andere over het ‘hoe en wat’ voor de regio. Daarbij waren de compacte schaal en de korte lijnen tussen de verschillende organisaties kenmerkend.

De resultaten van het samenwerkingsverband zijn onlangs gedeeld met directeuren en bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties en onderwijs. Unaniem is geadviseerd de onderwerpen en de resultaten van de afgelopen periode zoveel mogelijk te borgen in het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) Flevoland. Dit betekent dat de deelnemers aan het Zorg- & Welzijnspact Flevoland hun werk voortzetten in de projectgroepen van RAAT. Met concrete gezamenlijke acties en projecten zijn zij aan de slag om vraag en aanbod van de Flevolandse arbeidsmarkt (sector zorg en welzijn) op korte, middellange en lange termijn meer in balans te brengen.