Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht
Geplaatst op: 05-03-2020Naar overzicht

Onverminderd hoog aantal vacatures05 mrt 2020

Flevolandse werkgevers hebben steeds meer moeite om openstaande vacatures in te vullen. In Noord-Holland en Flevoland stonden er naar schatting 3.000 vacatures open in zorg en welzijn. Dat blijkt uit de vacaturepeiling najaar 2019 van SIGRA, VBZ en Zowelwerk. In de regio Flevoland gaat het om zo’n 220 vacatures.

Vacatures Flevoland
Ongeveer 44% van de vacatures in Flevoland staat langer dan 3 maanden open. In vergelijking met Noord Holland ligt het aandeel moeilijk vervulbare vacatures in Flevoland relatief laag. Wel neemt het aandeel toe. In het voorjaar van 2019 werd 34% van de vacatures als moeilijk vervulbaar aangemerkt. De grootste knelpuntfuncties zijn o.a. verpleegkundigen (mbo en hbo), artsen, specialisten ouderengeneeskunde en verzorgenden IG. Deze functies worden in bijna alle sectoren genoemd.

Vacaturegraad
De vacaturegraad (het aandeel vacatures op personeelsleden) in Flevoland ligt op 3,6. In het voorjaar van 2019 was dit nog 3,1. De vacaturegraad in Flevoland ligt daarmee hoger dan in Noord Holland. Dit komt voor een deel door de hoge vacaturegraad binnen de GGZ sector (4,3) en de sector Welzijn, Jeugd en Kinderopvang (5,2). Ook het feit dat in Flevoland relatief veel kleine organisaties actief zijn kan van invloed zijn op de hoogte van de vacaturegraad.

De meeste vacatures vinden we op mbo-niveau 3 en 4, maar onder invloed van de tekorten geven organisaties steeds vaker organisaties aan geen ‘hard’ onderscheid.

Factsheet Flevoland
Download hier de factsheet met de resultaten voor de regio Flevoland. 

Over de vacature-uitvraag
SIGRA, VBZ en Zowelwerk peilen twee keer per jaar het aantal vacatures bij de zorg- en welzijnsorganisaties in Noord- Holland en Flevoland . Door de eenvoudige opzet, snelle inventarisatie en analyse ontstaat er een actueel beeld van de vraag naar personeel bij zorgorganisaties.