Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht
Geplaatst op: 11-03-2019Naar overzicht

UWV: Tekort aan zorgpersoneel biedt kansen voor werkzoekenden11 mrt 2019

De zorg blijft ook de komende jaren nog kampen met een tekort aan personeel. In 2018 zijn er ruim 130 duizend vacatures in de zorg ontstaan. Dit jaar gaat UWV uit van een stijging naar meer dan 140 duizend vacatures. Vooral gediplomeerde verzorgende ig, verpleegkundigen, woonbegeleiders en operatieassistenten zijn moeilijk te vinden. Vanwege de tekorten en de oplopende werkdruk ontstaat er ook een vraag naar medewerkers in ondersteunde functies. Dit blijkt uit de Factsheet Zorg van UWV.

Ook in Flevoland gezamenlijke actie tegen tekorten
In Flevoland heeft een groot deel van de werkgevers in zorg en welzijn ook grote moeite openstaande vacatures in te vullen. Werkgeversorganisatie Zowelwerk heeft samen met Flevolandse werkgevers, beroepsonderwijs, gemeentelijke werkbedrijven en UWV het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) opgestart. Gezamenlijk worden acties opgepakt om nieuwe mensen te werven, huidige medewerkers te behouden en onderwijs beter aan te laten sluiten op de sector. Zowelwerk coördineert ook het Contactpunt Zorg en Welzijn Flevoland. Geïnteresseerden die in zorg en welzijn willen werken en/of leren worden via dit contactpunt verder geholpen.

Maandag 11 maart start de Week van Zorg en Welzijn, waar werkzoekenden het werken in de zorg kunnen ontdekken. Dit jaar wordt er specifiek gefocust op zij- en herinstromers. Ook in Flevoland zijn diverse activiteiten. In Lelystad kunnen mensen bijvoorbeeld naar het banenevent ‘Vliegensvlug naar werk’, waar ook veel zorg- en welzijnsorganisaties staan met vacatures. In Almere kunnen jongeren op 13 maart ervaren hoe het is te werken in een ziekenhuis bij Flevoziekenhuis. In Dronten en Lelystad kunnen geïnteresseerden een bezoek brengen aan de Coloriet College inspiratiedag. Deze en nog veel meer activiteiten zijn te vinden op weekvanzorgenwelzijn.nl/zowelwerk.

Krapteberoepen
In het hele land is er een krappe arbeidsmarkt voor verpleegkundigen en verzorgenden individuele gezondheidszorg. Deze vacatures zijn voor werkgevers moeilijk te vervullen. Daarbij gaat het om algemeen en gespecialiseerd verpleegkundigen, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, wijkverpleging en GGZ. Ook voor andere zorgberoepen is er een toenemende schaarste aan personeel, zoals voor woonbegeleiders in de gehandicaptenzorg, operatieassistenten en anesthesiemedewerkers. Ook op wetenschappelijk niveau is een tekort aan personeel, bijvoorbeeld aan verslavingsartsen, psychiaters, specialisten ouderengeneeskunde, SEH-artsen en GZ-psychologen. Het is de verwachting dat deze wervingsproblemen de komende jaren aanblijven.

Zorgprofessionals ontlasten
Er gebeurt veel om de tekorten terug te dringen. Werkgevers zetten in op extra werving, stages en opleiding. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ondersteunt de sector met het actieprogramma Werken in de Zorg en er zijn Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT). UWV werkt steeds vaker samen met zorginstellingen, opleiders, uitzendbureaus en gemeenten aan werving en scholing voor werkzoekenden.

Mechelien van der Aalst, arbeidsmarktadviseur bij UWV: ‘Niet alleen het vinden van nieuw personeel vergt aandacht, het is net zo belangrijk om de focus te leggen op het behoud van de mensen die je zo hard nodig hebt. Werkdruk is een belangrijke thema in de zorg. Door verkorte opleidingen kunnen we werkzoekenden snel inzetbaar maken, en daarmee zorgprofessionals ontlasten’.

Op korte termijn kunnen werkzoekenden taken van zorgprofessionals overnemen. De personeelstekorten hebben vooral betrekking op zorgprofessionals met een diploma op mbo-niveau 3 of hoger. Om aan de zorgvraag te voldoen, ontstaat er ook een behoefte aan ‘helpenden plus’. Een diploma op mbo-niveau 2 wordt dan aangevuld met bepaalde modules (bijvoorbeeld over medicijnen en wondzorg). Daarnaast is er vraag naar bijvoorbeeld huiskamermedewerkers in verpleeghuizen. Dit kan verzorgenden ontlasten en biedt kansen voor werkzoekenden.

Kansen voor zij-instromers
Ook voor mensen zonder zorgdiploma zijn er goede kansen op werk. Patricia van Blitterswijk, landelijk adviseur werkgeversdiensten UWV: ‘In alle regio’s van Nederland zijn er mogelijkheden om te kijken of de zorg een volgende carrièrestap kan zijn voor werkzoekenden. Via banenmarkten en speeddates kun je snel ontdekken of de zorg je aanspreekt. Met een verkort scholingstraject zijn werkzoekenden al snel inzetbaar voor werkgevers.'