Geplaatst op: 17-08-2017Naar overzicht

Uitdagingen sector zorg- en welzijn Flevoland in kaart gebracht17 aug 2017

De arbeidsmarkt zorg en welzijn in Flevoland is volop in beweging. Het aantal vacatures stijgt en werkgevers geven aan dat zij moeite hebben vacatures te vervullen. Voor de komende jaren dreigt er een tekort én een mismatch te ontstaan. Zowelwerk vat de stand van zaken samen in een nieuwe factsheet.

Meer vraag, minder aanbod
Het aantal (zorg)vacatures in Flevoland groeit. Met name vacatures voor de functies verzorgende IG, verpleegkundige (mbo en hbo) in de ouderen- en thuiszorg zijn steeds lastiger in te vullen. Bovendien daalt het aanbod van personeel. Niet alleen omdat de uitstroom toeneemt – onder andere vanwege pensioen – maar ook vanwege de dalende werkloosheid. Verder signaleert Zowelwerk in de factsheet dat de instroom op de arbeidsmarkt vanuit opleidingen mogelijk onvoldoende is om aan de groeiende vraag naar personeel te voldoen. Uit cijfers blijkt bijvoorbeeld dat het aantal studenten op mbo niveau 3 de afgelopen jaren is teruggelopen. Dit terwijl er groeiende vraag is naar zorgpersoneel op dit niveau. Van zorg- en welzijnsprofessionals worden andere vaardigheden gevraagd en regionale werkgevers geven aan dat zij steeds meer moeite hebben om mbo en hbo geschoolden met de juiste competenties en vaardigheden te vinden.

Aantrekkingskracht omliggende regio’s
De omliggende regio’s oefenen grote aantrekkingskracht uit op Flevolandse inwoners. Een groot deel van de Flevolandse studenten volgt hun opleiding in een andere regio. Het is de vraag in hoeverre zij op de langere termijn inzetbaar zijn voor Flevoland. Het imago van de sector, en dan met name de ouderenzorg, vormt een extra struikelblok in de aanpak van tekorten. Het beeld heerst dat het werk in de thuiszorg te weinig uitdagend of afwisselend is. Ook de gehandicaptenzorg is niet populair onder de studenten.

Uit balans
Hoewel arbeidsmarktprognoses onzeker zijn, zijn er duidelijke signalen dat vraag en aanbod uit balans dreigen te raken. Gezamenlijke actie is nodig om ervoor te zorgen dat ook op langere termijn voldoende en juist gekwalificeerd personeel beschikbaar is voor Flevoland. Flevolandse werkgevers in zorg en welzijn zijn zich hiervan bewust en werken samen met Zowelwerk aan een actieplan om de genoemde knelpunten aan te pakken. Binnen het zorg- en welzijnspact Flevoland wordt gewerkt aan een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt binnen de regio.

Doet u ook mee?
Organisaties die mee willen werken of denken zijn van harte welkom. U kunt contact opnemen met Tabitha Verduijn-van Tilburg (t.verduijnvantilburg@cmo-flevoland.nl) voor meer informatie over het actieplan tekorten of met Mildred Antonius (m.antonius@cmo-flevoland.nl) wanneer u wilt participeren binnen het zorg- en welzijnspact Flevoland.