Geplaatst op: 18-07-2017Naar overzicht

Toekomstgericht opleiden in een Fieldlab 18 jul 2017

Mooi voorbeeld vanuit het Zorg- en Welzijnspact Flevoland

De aansluiting tussen onderwijs en werkveld verbeteren en zo de kwaliteit van zorg- en welzijnsprofessionals voor de toekomst waarborgen. Dat is het centrale doel van het Zorg- en Welzijnspact Flevoland. Op initiatief van Zowelwerk en Windesheim Flevoland spraken werkgevers in zorg, welzijn en onderwijs en overheden in de regio in november vorig jaar af samen hier de schouders onder te zetten.

Fieldlab
Een deel van de activiteiten onder het Zorg- en Welzijnspact wordt opgepakt door de stuurgroep ‘Zorg in de wijk in de 21ste eeuw’. Een mooi voorbeeld is het Fieldlab dat binnenkort start in Zorgfix Logeerhuis Parkhuys in Almere. Mbo-studenten kunnen daar stage lopen en cliënten – maar ook mantelzorgers en buurtbewoners – kunnen er terecht met vragen. Jacqueline Karsten van ROC Flevoland en Maria la Vecchia van Zorgfix geven uitleg in een interview met Onderwijs&Gezondheid.

Wilt u meer weten over het Zorg- en Welzijnspact Flevoland? Neem contact op met Mildred Antonius: m.antonius@cmo-flevoland.nl of 0320 - 244 259.