Geplaatst op: 30-04-2018Naar overzicht

Eigen regie en duurzame inzetbaarheid centraal bij netwerkbijeenkomst30 apr 2018

Terugblik HR bijeenkomst 'Arbeidsmobiliteit en vitaliteit'

Op 24 april kwamen HR professionals van onze leden bij elkaar voor de netwerkbijeenkomst over ‘Arbeidsmobiliteit en vitaliteit’. Daarin was aandacht voor vitaal regie nemen over je eigen carrière en het project 'Sterk in je werk, zorg voor jezelf'.

Eigen regie en vitaliteit
In een workshop verzorgd door Nico Knibbe ging het over eigen regie pakken, hoe doe je dat? Uit een eerste inventarisatie wat werkgevers bezig houdt, blijkt onder andere dat ze graag willen dat hun medewerkers de regie over hun loopbaan pakken. Maar dat krijgen ze niet zo gemakkelijk voor elkaar. Ze vragen zich ook af hoe ze mensen inzetbaar houden? Coloriet zet daarvoor het Huis van werkvermogen in met een actieve club ergo coaches.

Praktijkrichtlijnen
Een probleem is ook het stijgende verzuim in de zorg. Dat staat nu al op gemiddeld 6%. Dat heeft onder andere te maken met de stijgende zorgzwaarte. Er is vooral een stijging van fysieke klachten, aan rug, nek en schouders. Gastspreker Nico Knibbe hield een pleidooi voor het toepassen van de Praktijkrichtlijnen voor het werken in de zorg om fysieke overbelasting te voorkomen. Met deze richtlijnen kun je preventief te werk gaan en veel ellende voorkomen.

Ruimte voor eigen regie
Om werknemers te stimuleren na te denken over eigen regie en eigen mogelijkheden moet dit zo concreet mogelijk worden gemaakt. Veel instrumenten zijn ontwikkeld waarbij medewerkers de ruimte krijgen om zelf creatieve oplossingen te bedenken voor problemen die ze in hun werk tegenkomen. Hoe meer ruimte medewerkers krijgen, hoe meer ze zelf hun problemen aanpakken.

Sterk in je werk
Tijdens het tweede gedeelte was Herma van Laar aan het woord. Ze is loopbaanadviseur voor het project Sterk in je werk. Binnen dit project kan iedereen die werkt in de zorg of in de zorg wil komen werken maximaal twee loopbaanadviesgesprekken voeren met een loopbaancoach. Met als doel ze te stimuleren verantwoordelijkheid te nemen voor hun loopbaan en persoonlijke ontwikkeling. Van Laar deelde haar ervaringen over de meer dan honderd gesprekken die zij voor Sterk in je werk voerde.

Veelal werkzaam in zorg en welzijn
Opvallend is dat iets meer dan de helft van de deelnemers aan Sterk in je werk werkzaam is in zorg en welzijn. Een derde is afkomstig uit andere sectoren. Het overgrote deel is tussen 35 en 60 jaar. Mensen onder de 40 zijn vaak geïnteresseerd in het ontwikkelen van hun vaardigheden. Deelnemers tussen 50 en 60 jaar hebben vaker onvrede over werkomstandigheden en zoeken een manier hoe hier mee om te gaan. De 60-plus deelnemers hebben vaak ook vragen over het vormgeven van de laatste jaren tot het pensioen. Werkzoekenden missen vaak een passende opleiding en zijn op zoek naar bekostiging hiervan.

Waardering
De loopbaanadviesgesprekken worden zeer gewaardeerd door de deelnemers. Het levert belangrijke inzichten op over het kijken naar jezelf en de kwaliteiten. Het geeft focus en richting bij het solliciteren en geeft een frisse blik op de huidige werkzaamheden.

Het project Sterk in je werk is verlengd tot 30 augustus 2018. Aanmelden kan via www.sterkinjewerk.nl.