Geplaatst op: 09-01-2018Naar overzicht

Stimuleringsbijdrage voor meer stages doktersassistenten en praktijkondersteuners09 jan 2018

Nu al hebben sommige huisartsenpraktijken een tekort aan doktersassistenten en praktijkondersteuners. Dat tekort groeit omdat er te weinig stageplaatsen zijn en veel huisartsenpraktijken krijgen daarmee te maken. De huisartsenzorg kan SSFH om een stimuleringsbijdrage voor het creëren van meer en goede stageplaatsen vragen.

Regionale aanpak
Het gaat om plannen van (kleine) regionale samenwerkingsverbanden waarvan minimaal een partij een huisartsenorganisatie is. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een regionaal stagebureau, betere afstemming met het onderwijs en het opzetten van een verkorte bbl-opleiding met baangarantie voor zij-instromers.

Medefinanciering
Als een plan aan de voorwaarden van deelname voldoet, ontvangt het samenwerkingsverband voor de helft van de uitvoeringskosten medefinanciering. Er geldt een maximum van € 25.000,-. Voor 2018 het een totaal bedrag van € 250.000,- beschikbaar. De resultaten komen ten goede aan de hele huisartsenzorg.

Combineren met Sectorplanplus
De stimuleringssubsidie is te gebruiken in combinatie een aanvraag voor middelen uit het SectorplanPlus. Dit is een subsidie voor werkgevers voor scholing in Zorg en Welzijn, bijvoorbeeld voor het opleiden van praktijkondersteuners en bbl-doktersassistenten.

Meer informatie: