Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht
Geplaatst op: 15-04-2020Naar overzicht

Ruim 500 oud-verpleegkundigen en zorgverleners melden zich voor extra handen voor de zorg15 apr 2020

Er zijn inmiddels meer dan 500 aanmeldingen van oud-verpleegkundigen en zorgverleners uit Flevoland binnengekomen via www.extrahandenvoordezorg.nl. Zowelwerk-CMO Flevoland verzorgt voor Flevoland de matching van deze kandidaten aan de vraag naar extra zorgpersoneel van zorgorganisaties. Onder andere extra personeel dat nodig is voor de tijdelijke Covid-centra in het Dokter Jansencentrum in Emmeloord, St Jansdal Lelystad en Gezondheidscentrum Persperctief in Almere.

Dringend behoefte aan zorgpersoneel
Er is echter nog steeds dringend behoefte aan mbo- en hbo-verpleegkundigen en verzorgenden IG voor de komende periode. Ook is er op korte termijn vraag naar fysiotherapeuten, ergotherapeuten en diëtisten, omdat mensen die in een zorglocatie herstellen deze zorg nodig hebben voordat ze weer veilig naar huis kunnen. Mensen met een zorgachtergrond die komende tijd beschikbaar zijn, kunnen zich nog steeds melden via www.extrahandenvoordezorg.nl. Het belteam van Zowelwerk-CMO Flevoland neemt contact op met de kandidaten om ze te matchen met de vraag van zorgorganisaties.

Nog niet zelfredzaam genoeg
De tijdelijke zogeheten Covid-centra worden voorbereid voor patiënten die na corona-infectie geen ziekenhuiszorg meer nodig hebben, maar nog niet zelfredzaam genoeg zijn om naar huis te kunnen. Ook patiënten met corona die niet naar het ziekenhuis hoeven maar wel intensieve zorg nodig hebben, worden hier verzorgd. St. Jansdal Lelystad, Woonzorg Flevoland, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Coloriet, Icare, Talma-Urk, Zorggroep Almere en CMO Flevoland-Zowelwerk hebben de handen ineen geslagen om deze units te realiseren. Door deze units in te richten worden zowel ziekenhuizen, verpleeghuizen én thuiszorg ondersteund.

Versneld uitstroom uit de ziekenhuizen
Door nu te zorgen voor extra bedden kan er op korte termijn versneld uitstroom uit de ziekenhuizen plaatsvinden waardoor daar ook weer plek vrijkomt voor nieuwe corona-patiënten. Daarnaast doen alle thuiszorgorganisaties er alles aan om waar mogelijk corona-patiënten ook thuis de benodigde zorg te bieden.

Landelijk platform
Het platform www.extrahandenvoordezorg.nl is een breed landelijk samenwerkingsverband van brancheorganisaties, vakbonden, regionale werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen, private initiatieven en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).