Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht
Geplaatst op: 22-03-2019Naar overzicht

Regionale uitvraag onder werkgevers en onderwijs van start22 mrt 2019

Zowelwerk ziet het als haar taak om de regionale arbeidsmarktsituatie en de ontwikkelingen daarbinnen inzichtelijk te maken voor regionale partners. Goed strategisch arbeidsmarktbeleid kan niet los worden gezien van arbeidsmarktinformatie. Ook om gezamenlijke activiteiten in het kader van RAAT Flevoland te bepalen én onderbouwen, is betrouwbare en actuele arbeidsmarktinformatie noodzakelijk.

Regionale uitvraag
Als arbeidsmarktduider ontwikkelden wij in 2018 het regionale arbeidsmarktdashboard Arbeidsmarkt in Beeld. Hier staat up-to-date arbeidsmarktinformatie over zorg en welzijn in Flevoland. Om de huidige situatie op de Flevolandse arbeidsmarkt van zorg en welzijn te kunnen verbeteren is echter meer nodig. Daarom start Zowelwerk met een regionale uitvraag onder werkgevers en onderwijs. De komende periode ontvangen regionale werkgevers en onderwijsinstellingen een verzoek om cijfers aan te leveren.

Het doel van deze uitvraag is om een beter beeld te krijgen van de instroom en uitstroom bij het beroepsonderwijs (voltijd, deeltijd en duaal) enerzijds en het personeelsbestand en het vacatureaanbod van werkgevers anderzijds. Wanneer we deze data bij elkaar brengen, kunnen we trends en ontwikkelingen signaleren en duiden, zodat we samen nog gerichter kunnen werken aan mogelijke oplossingen.

Wilt u meer weten over het arbeidsmarktonderzoek van Zowelwerk of de regionale uitvraag? Neem dan contact op met Tabitha Verduijn-van Tilburg (t.verduijn@zowelwerk.nl) of Karlijn de Vries (k.devries@zowelwerk.nl).