Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht
Geplaatst op: 03-03-2020Naar overzicht

Regio Flevoland bundelt krachten om personeelstekort in sector zorg en welzijn terug te dringen03 mrt 2020

Binnen Flevoland werken werkgevers in welzijn en zorg, onderwijs, werkgeverservicepunt, gemeenten en zorginkopers samen voor voldoende personeel in de sector zorg en Welzijn (RAAT Flevoland). Dit gebeurt onder andere vanuit drie actielijnen: Meer kiezen voor de zorg, Beter leren in de zorg en Anders werken in de zorg. Op donderdag 13 februari kwamen de participanten bij elkaar om elkaar te inspireren, kennis met elkaar te delen en verbindingen te leggen.

Programmamanager RAAT Flevoland, Tabitha Verduijn verwelkomde de deelnemers en vertelde kort over de commissie Werken in de Zorg, die namens het kabinet de kwaliteit en voortgang van activiteiten in de regio monitort en stimuleert. Tevens deelde zij de contouren van het beleidsprogramma ‘Samen Regionaal Sterk’ waarvan uit Zowelwerk in Regioplus-verband samen met de andere regionale werkgeversorganisaties in Regioplus-verband de komende 5 jaar werkt. De actielijnen van RAAT Flevoland sluiten naadloos op dit beleidsprogramma.

Verder stond op het programma de presentatie van het onderzoek naar combibanen in de zorg door studenten van Hogeschool Windesheim. Er werd met elkaar geëvalueerd op de oriëntatie-events, die afgelopen jaar voor het eerst ingezet zijn. Daarbij werd gesproken hoe de events in 2020 verder vorm zullen krijgen. Verder werd er gesproken over de eventuele mogelijkheid van de ontwikkeling een netwerk leren en opleiden (opleidersplatform) vanuit actielijn 2, met scholing van potentiële medewerkers als doel. Het Wijkleerbedrijf sloot de ochtend af met een uitleg over hun bijzondere project en de veelbelovende resultaten.