Geplaatst op: 01-02-2018Naar overzicht

Positieve sfeer bij Medewerkersdialoog Woonzorg Flevoland01 feb 2018

Medewerkers en bestuur in gesprek over veranderingen in de zorg

Op maandag 29 januari 2018 organiseerden Zowelwerk en Woonzorg Flevoland een Medewerkersdialoog. Bestuurders en medewerkers van Woonzorg Flevoland gingen met elkaar in gesprek over de veranderingen die zij op zich af zien komen. En wat medewerkers nodig hebben om zelf regie te nemen om duurzaam inzetbaar te blijven en hoe de organisatie daarin kan ondersteunen.

Zelfregie
De ochtend startte met de workshop zelfregie. Medewerkers uit alle lagen van de organisatie gingen met elkaar in gesprek over de zorgmedewerker van nu én in de toekomst. Ingrijpende veranderingen, zoals technologische ontwikkeling, toenemende werkdruk en een complexere zorgvraag hebben grote impact. Centraal stond de vraag: welke werkzaamheden, kennis en vaardigheden blijven relevant en wat behoeft verandering? Maar ook: hoe kan ik zelf de regie nemen over mijn loopbaanontwikkeling, om zo ook op langere termijn inzetbaar te blijven?

Even uit het werk
Het middagprogramma werd geopend door Peter de Vreede, directeur van Zowelwerk: “Veranderingen binnen de zorg zullen niet stoppen. Daar moeten zowel medewerkers als organisaties iets mee. Deze Medewerkersdialoog is een goed middel om “even uit het werk” met alle lagen uit de organisatie daarover na te denken en samen tot goede afspraken te komen.”  Ook John Bos, bestuurder van Woonzorg Flevoland, sloot in de middag aan. Tijdens een plenaire terugkoppeling werden de kansen, uitdagingen en knelpunten vanuit de rondetafelgesprekken benoemd. John Bos herkende de genoemde uitdagingen en onderstreepte het belang van deze dialoog: “Het is een uitgelezen kans om met elkaar stil te staan en te bepalen wat er beter kan.”

Ontspannen sfeer
Na een korte voorstelronde gingen de deelnemers het gesprek aan. Aan de hand van stellingen werd bloot gelegd in hoeverre iedereen op dezelfde manier naar de veranderingen in de zorg kijkt. De sfeer was ontspannen. Er werd veel gelachen. Er werden complimenten uitgedeeld, maar ook stil gestaan bij wat er beter kan.

Gesprek stimuleren
Zowelwerk faciliteert haar leden bij het vormgeven van beleid voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Met deze Medewerkersdialoog wil Zowelwerk het gesprek hierover tussen bestuur en medewerkers stimuleren. En bevorderen dat andere zorg en welzijnsorganisaties in Flevoland ook in gesprek gaan met hun medewerkers. Dit leidt op den duur tot meer betrokken, gemotiveerde en duurzaam inzetbare medewerkers. De medewerkersdialoog is verzorgd door SMO, Stichting Maatschappelijk Ondernemen.

Meer weten? Binnenkort verschijnt er een sfeerimpressie op onze website.