Geplaatst op: 20-07-2017Naar overzicht

Positieve ervaringen stageroute Zorgtalent 20 jul 2017

Studenten, stagepartners, Windesheim Flevoland en Zowelwerk kijken positief terug op de stageroute Zorgtalent: een alternatieve stageroute om Flevolandse studenten hbo Verpleegkunde in een vroeg stadium kennis te laten maken met het toekomstig werkveld en zorgtalent in Flevoland te behouden.

De stageroute is in 2016 als pilot gestart. Studenten liepen in het eerste jaar negen weken stage bij drie verschillende werkgevers: het ziekenhuis, de verpleeg-, verzorging-, en thuiszorg en de lichamelijke gehandicaptenzorg. De ervaringen waren positief. De route is daarom in 2017 opnieuw aangeboden aan hbo-V studenten van Windesheim Flevoland. Er deden nu meer organisaties mee waardoor ook meer studenten op deze manier stage konden lopen.

Koploper
Het landelijke Zorgpact-team heeft Zorgtalent aangemerkt als Koploper. Zij zien Zorgtalent als een goed voorbeeld van hechtere samenwerking tussen werkgevers in zorg en welzijn en onderwijs, gericht op de goed toegeruste zorgprofessionals nu en in de toekomst.

Veranderd beeld
Op 20 juni vond de evaluatiebijeenkomst plaats van de stageroute. De meeste studenten geven aan dat zij zich door de kennismaking met meerdere werkomgevingen goed hebben kunnen oriënteren. “Mijn beeld over de thuiszorg is helemaal veranderd door deze stage. Het werk als wijkverpleegkundige lijkt mij nu veel leuker”, aldus een student.

In totaal maakten 23 studenten afgelopen half jaar kennis met de diversiteit binnen het hbo-V werkveld. Om de effecten van de stageroute te meten, voert Zowelwerk een effectmeting uit. In september zijn de onderzoeksresultaten gereed en worden aanbevelingen overgedragen aan alle betrokkenen.

Meer weten?
Voor meer informatie over de Stageroute Zorgtalent kunt u contact opnemen met Annick van der Hoeven en Yamina Krai van Zowelwerk via a.vanderhoeven@cmo-flevoland.nl / y.krai@cmo-flevoland.nl of 0320 - 244 259.


De stageroute is uitgevoerd in samenwerking met Windesheim Flevoland, het Flevoziekenhuis, Woonzorg Flevoland, InteraktContour, Icare, Zorgfix Thuiszorg en Leger des Heils Flevoland.