Geplaatst op: 13-03-2018Naar overzicht

Personeelstekort in zorg neemt toe13 mrt 2018

Personeelstekorten in de zorgsector nemen toe, waarschuwt uitkeringsinstantie UWV in het kader van de Week van Zorg en Welzijn. Daar ontstaan dit jaar tussen de 120 duizend en 130 duizend banen. Ongeveer de helft van de zorginstellingen had vorig jaar te kampen met moeilijk vervulbare vacatures, in ziekenhuizen en instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg lag dat percentage zelfs rond de 80.

Flevoland
Ook in Flevoland hebben werkgevers in zorg en welzijn moeite vacatures in te vullen. Zowelwerk zet samen met werkgevers, onderwijs, gemeenten en UWV de schouders er onder om de tekorten op te lossen met het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT).

Veel zorginstellingen houden deze week open huis om de belangstelling van werkzoekenden te wekken. Er komen veel nieuwe arbeidsplaatsen beschikbaar doordat extra geld wordt gestoken in verbetering van de kwaliteit in verpleeghuizen.

Verpleegkundigen
Vooral verpleegkundigen op mbo- en hbo-niveau zijn lastig te vinden. De vraag naar verpleegkundigen en verzorgenden stijgt dit jaar met 1,5 procent, na jaren van banenverlies in de verpleging, verzorging en thuiszorg. In deze tak werken bijna 1,1 miljoen mensen, die circa 13 procent van alle banen in Nederland vervullen. Volgens de uitkeringsinstantie is er eveneens veel vraag naar mensen in medisch-technische beroepen, zoals audicien, opticien, optometrist en mondhygiënist.

Volgens UWV is het aantal vacatures in de kinderopvang in een jaar tijd is verdubbeld, van tweehonderd per maand in 2016 tot vierhonderd openstaande banen per maand vorig jaar. Met name in de Randstad melden werkgevers in dat banen lastig in te vullen zijn. Enkele jaren geleden was er nog een een overschot aan medewerkers in de kinderopvang. Wel worden thans hogere eisen gesteld aan nieuwe werknemers, zoals opleiding, ervaring en taalvaardigheid.

De zorgsector heeft eveneens te lijden onder de vergrijzing. Bijna een kwart van de werknemers in de branche is ouder dan 55 jaar.

Bron: Skipr.nl