Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht
Geplaatst op: 27-11-2018Naar overzicht

Oriëntatiebaan subsidiabel vanuit SectorplanPlus27 nov 2018

In korte tijd kennismaken met het vak, dat is het doel van een oriëntatiebaan. Op deze manier kunnen geïnteresseerden in de zorg eerst kijken of de praktijk echt bevalt, voor ze (gemotiveerd!) aan een studie beginnen.

Werkgevers kunnen via het SectorplanPlus een subsidiebijdrage aanvragen voor een oriëntatiebaan. Daarvoor geldt een maximum van €2.000,-. In de cao VVT (1 april 2018 t/m 30 juni 2019) is de mogelijkheid van een oriëntatiebaan expliciet opgenomen. Voor het SectorplanPlus is het echter geen vereiste dat de mogelijkheid van een oriëntatiebaan opgenomen is in de cao. Om gebruik te kunnen maken van de subsidie moet een oriëntatiebaan wel voldoen aan de volgende eisen:

  • De medewerkers vallen onder de definitie ‘nieuwe instroom’ en komen nieuw in dienst.
  • Het betreft een tijdelijke functie van minimaal 16 dagen en maximaal 3 maanden, waarbij het oriënteren en leren (op de werkvloer) centraal staat.
  • De medewerker is gedurende deze periode 100% ‘boven formatief’ (niet productief).
  • De subsidiabele kosten bestaan uit de gederfde loonkosten gedurende dit traject.
  • Bij deelname aan een oriëntatiebaan kan in dezelfde periode (looptijd van de oriëntatiebaan) niet worden deelgenomen aan een andere activiteit.

Na het doorlopen van een oriëntatiebaan hebben de medewerker en werkgever meer zicht op competenties, opleidingsbehoefte en inzetbaarheid van de werknemer. Daardoor kan gericht toegeleid worden naar een baan of leertraject (op maat) in de zorg. Mocht een medewerker doorstromen naar bijvoorbeeld een Leer-werkbaan, zoals een BBL-opleiding, dan is deze ook subsidiabel vanuit het SectorplanPlus.

Oriëntatiebanen die plaatsvinden tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019 kunnen worden meegenomen in de aanvraag voor het 3e tijdvak van het SectorplanPlus. Om deel te kunnen nemen in het 3e tijdvak is het indienen van een aanvraag gedurende de aanvraagperiode tussen 3 december en 21 december 2018 noodzakelijk. In het Programma van Eisen voor het 3e tijdvak vindt u meer informatie over de eisen die aan de aanvrager en de aanvraag worden gesteld.

Meer informatie over het SectorplanPlus vindt u hier: www.sectorplanplus.nl