Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht
Geplaatst op: 03-03-2020Naar overzicht

Opleidersplatform versterkt zorgonderwijs03 mrt 2020

Afgelopen jaar zijn tussen werkveld en onderwijs korte lijnen ontstaan en is er veel met elkaar gedeeld binnen de projectgroep van actielijn 1 Beter Leren in de zorg. Ook zijn werkgroepen met concrete vraagstukken aan de slag. Een van de ambities van deze groep is het verstevigen van deze verbinding tussen deze partijen, zodat onderwijs ook echt in gezamenlijkheid vormgegeven wordt. Hiernaast bleek er de vraag of er in Flevoland de mogelijkheid is, om binnen het thema Leren en Ontwikkelen, een strategisch netwerk te ontwikkelen. Rosanne Engberts, een nieuwe collega bij Zowelwerk die in andere regio’s platformen Leren en Opleiden binnen andere sectoren (heeft) begeleid, nam tijdens de bijeenkomst op 13 februari jl. de groep mee in de mogelijkheden. Als voorbeeld had zij Pleunie Blauw van Landstede MBO uitgenodigd. Zij vertelde hoe zij in Zwolle met verschillende onderwijsinstellingen samenwerken met sectortafels.

Tijdens de dialoogtafel gingen de aanwezigen in op de mogelijkheden en behoeften ten aanzien van een netwerk Leren en Opleiden (opleidersplatform). De groep stond stil bij wat er al gebeurd binnen projectgroep Actielijn 2 en wat er nodig is om dit tot een meer strategisch platform te ontwikkelen. Binnen het opleidersplatform is in ieder geval aandacht nodig voor trajecten voor zij-instromers. Zodat ook volwassen BBL studenten zich kunnen laten omscholen voor werken in zorg en welzijn. Ook is afstemming nodig tussen werkgevers en opleidingen over de functiegebouwen. Op dit moment sluiten opleidingen en functies namelijk niet altijd goed op elkaar aan, waardoor geschoolde kandidaten alsnog niet aan de vacature eisen voldoen.

Belangrijk is om in Flevoland samen de regie op te pakken over beter leren in de zorg. Zowelwerk gaf hiervoor tijdens deze bijeenkomst de eerste aanzet en er zijn verbindingen tot stand gekomen. Komend jaar wordt hier door werkgevers en opleidingen in een kleiner comité met elkaar verder naar gekeken. Rosanne: “Onze focus is samen kijken hoe we nog verder kunnen komen en samenwerking kunnen versterken op onderwijsvernieuwing en levenslang ontwikkeling.”

Rosanne Engberts zal de komende periode Zowelwerk en actielijn 2 ondersteunen bij het door ontwikkelen van het netwerk Leren en Opleiden. Zij zal de komende periode nader kennis maken met de partijen en de wensen en behoeften ophalen.