Geplaatst op: 03-05-2018Naar overzicht

Opening tweede tijdvak SectorplanPlus03 mei 2018

De meerjarige subsidie SectorplanPlus van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geeft werkgevers in zorg en welzijn de mogelijkheid een extra impuls te geven aan opleidingsactiviteiten die gericht zijn op: instroom en opleiding van nieuw personeel, opscholing van personeel zodat er ruimte ontstaat voor instroom van nieuwe medewerkers en meer kans op werk voor werknemers voor wie ontslag dreigt. Daarnaast is het opleiden en bijscholen van praktijk-werkbegeleiders een belangrijk onderdeel van SectorplanPlus.

2e tijdvak geopend
Het 2e tijdvak van SectorplanPlus is per 1 mei geopend. Hiermee komt opnieuw 80 miljoen euro vrij van de in totaal 320 miljoen euro die het ministerie van VWS beschikbaar stelt. Werkgevers kunnen een aanvraag indienen van 15 mei tot en met 15 juni via de website waar ook de overige eisen zijn te vinden voor het tweede tijdvak.

Bijdrage aan RAAT
Voor het tweede tijdvak is €80 miljoen euro beschikbaar, wederom op basis van cofinanciering. De aanvragen moeten, nadrukkelijker dan in het eerste tijdvak, bijdragen aan het behalen van de doelen die in de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) gesteld zijn.

Extra subsidie 1e tijdvak
Voor tijdvak 1 hebben ruim 1.250 werkgevers ingetekend. Daarom heeft de Minister van VWS besloten het bedrag voor dit eerste tijdvak te verhogen van € 30 miljoen naar € 80 miljoen.

Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden in het Plan van Eisen, dat te vinden is op www.sectorplanplus.nl. Aanvragen voor het tweede tijdvak kunnen per 15 mei tot en met 15 juni 2018 worden ingediend. In de infographic ziet u ook het verschil tussen het eerste en tweede tijdvak van SectorplanPlus. Vanaf nu tot 15 juni 2018 kunt u een account aanmaken. De aanvraag voor het tweede  tijdvak moet uiterlijk 15 juni 2018 ingediend zijn.

Informatiebijeenkomst
Op 14 mei 2018 organiseert Zowelwerk een informatiebijeenkomst over het 2e tijdvak SectorplanPlus.