Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht
Geplaatst op: 19-08-2019Naar overzicht

Onverminderd hoog aantal vacatures19 aug 2019

Vooral organisaties in VVT en GGZ ervaren problemen met vervullen

In Noord-Holland en Flevoland stonden er naar schatting 2.605 vacatures open in de sector zorg en welzijn. Dat blijkt uit de vacaturepeiling voorjaar 2019 van SIGRA, VBZ en Zowelwerk. In de regio Flevoland gaat het om zo’n 235 vacatures.

Meer dan de helft (52%) van de vacatures staat langer dan 3 maanden open. In vergelijking met vorige peilingen blijkt dat ziekenhuizen nu met relatief veel moeilijk vervulbare vacatures kampen. Het gaat dan met name om specifieke functies, zoals gespecialiseerd verpleegkundigen en personeel in de operatiekamers.

Het grootste aantal vacatures staat open in de Verpleging, verzorging en thuiszorg, het gaat dan met name om verzorgenden en verpleegkundigen. Relatief gezien is de vacaturegraad (het aandeel vacatures op personeelsleden) in de GGZ het grootst. De GGZ-branche ervaart met name knelpunten in wetenschappelijk opgeleid personeel, zoals psychiaters en psychologen.