Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht
Geplaatst op: 08-02-2019Naar overzicht

Ontmoeting projectleiders RAAT met bewindslieden VWS08 feb 2019

Op woensdag 6 februari zijn alle RAAT-projectleiders in gesprek gegaan met de bewindslieden van VWS. Vanuit Flevoland was Tabitha Verduijn-van Tilburg aanwezig. Aan een drietal tafels, met aan iedere tafel een bewindspersoon en RAAT-projectleiders, werd de dialoog gevoerd aan de hand van de thema’s:

  • Strategische personeelsplanning
  • Onderwijsvernieuwing en leven lang leren
  • Sociale en technologische innovatie
  • Focus verschuiven van instroom naar behoud
  • Betrekken van alle lagen binnen de organisatie
  • Werken vanuit maatschappelijke opgave met betrokkenheid van partijen in en om de zorg in de regio

Het was een open gesprek waarin de bewindslieden onder andere vertelden over hun ontmoetingen met personeel in de sector (zeer gedreven en met hart voor hun cliënten), hun besef van de weerbarstigheid en omvang van het probleem en open stonden voor ervaringen vanuit de regio’s. Er zijn goede voorbeelden en knelpunten gedeeld en er is samen besproken hoe we de aanpak kunnen versterken en wat VWS kan bijdragen.