Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht
Geplaatst op: 09-05-2019Naar overzicht

Nieuwe beleidsperiode vanaf 202009 mei 2019

Eind 2019 loopt het beleidsprogramma Koersen op kansen af. Dit programma vormde vanaf 2016 het kader voor de werkzaamheden van de 14 regionale werkgeversorganisaties – waaronder Zowelwerk – en RegioPlus. Vanuit de vier programmalijnen Strategisch Arbeidsmarktbeleid, Kwalificeren voor Zorg en Welzijn, Werven met Beleid, Duurzame Inzetbaarheid is de afgelopen jaren veel bereikt. Maar de knelpunten op de arbeidsmarkt zorg en welzijn zijn nog niet opgelost. In de nieuwe beleidsperiode die vanaf 2020 start, wordt daar verder aan gewerkt.

De afgelopen maanden is door de regionale werkgeversorganisaties en RegioPlus in samenspraak met het ministerie van VWS hard gewerkt aan een nieuw beleidsprogramma voor de komende vijf jaar. Hierbij werken we vanuit de volgende missie:

“Het in balans brengen en houden van de regionale arbeidsmarkt voor de grootste sector in Nederland: zorg en welzijn. Dit doen we door ons op de beschikbaarheid van bekwaam en voldoende personeel te richten, zodat de continuïteit, toegankelijkheid en kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft”.

Het nieuwe beleidsprogramma inclusief de bijbehorende begroting worden in de komende maanden besproken en door het ministerie vastgesteld. Zowelwerk vertaalt het programma naar een regionaal werkplan. Heb je vragen over het nieuwe programma? Neem contact op met Peter de Vreede: p.devreede@zowelwerk.nl.