Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht
Geplaatst op: 26-10-2020Naar overzicht

Looptijd SectorplanPlus verlengd26 okt 2020

Vanwege de coronacrisis is door het ministerie van VWS besloten om SectorplanPlus met een aantal maanden te verlengen. Met hoeveel maanden is op dit moment nog niet volledig duidelijk. Maar de einddatum van SectorplanPlus zal dus niet 1 januari 2022 zijn, maar later in dat jaar. Nader info volgt zo spoedig mogelijk aan alle deelnemers aan het vierde tijdvak.

Beschikking vertraagd
De beschikking voor het genoemde vierde tijdvak heeft vanwege corona helaas ook de nodige vertraging opgelopen. VWS geeft aan dat deze spoedig wordt afgegeven. Zodra het definitief is, worden de gereserveerde bedragen voor het vierde tijdvak vastgesteld en doorgegeven aan de deelnemers. Dan kan ook de Projectovereenkomst voor het vierde tijdvak worden gemaakt en ondertekend door de zorginstelling en Zowelwerk. Registraties voor het vierde tijdvak kunnen wel gewoon worden aangemaakt. Dit staat namelijk los van de goedkeuring van de Projectovereenkomst.

Zorginstellingen, die op basis van hun verantwoordingsdocumenten daarvoor in aanmerking komen, zullen rond 19 november a.s. worden bevoorschot. Alle documenten, die op 1 november door het Shared Service Center zijn goedgekeurd, zullen worden meegenomen bij die bevoorschottingsronde.

Deadlines
In de komende maanden zijn er een aantal deadlines voor het indienen van projectdocumenten en verantwoordingsdocumenten. Deze deadlines staan vermeld op sectorplanplus.nl. De deelnemende zorginstellingen worden hierover ookper mail op de hoogte gebracht. Let wel, deze deadlines zijn hard; er zijn geen uitzonderingen mogelijk indien een deadline wordt gemist.

Looptijd Covid-19 gerelateerde activiteiten verlengd
Het ministerie van VWS heeft besloten om de looptijd van de subsidiëring van Covid-19-gerelateerde opleidingsactiviteiten te verlengen. De omvang van deze activiteiten moet wel minimaal drie uur zijn, om voor subsidie in aanmerking te komen. Zoals waarschijnlijk bekend, is deze ‘Corona-subsidie’ gekoppeld aan het vierde tijdvak van SectorplanPlus. Meer informatie hierover treft u aan op sectorplanplus.nl.

Vragen?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ton van Soest, projectleider SectorplanPlus: 06-20842724 en t.vansoest@zowelwerk.nl