Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht
Geplaatst op: 03-12-2020Naar overzicht

Kick off Human Capital Agenda 03 dec 2020

Hoe zorgen we voor voldoende gekwalificeerd personeel voor de sector zorg en welzijn in Flevoland, nu en in de toekomst? Binnen het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) is daar afgelopen twee jaar aan gewerkt. In 2021 loopt RAAT af. Op woensdag 18 november gaven we daarom - onder leiding van Sabine Uitslag - samen met provincie Flevoland het startschot voor de Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Flevoland.

Samenwerking belangrijker dan ooit
Eefke Meijerink, directeur van Zowelwerk-CMO Flevoland, verwelkomde alle aanwezigen: “Het is heel mooi om te zien dat zoveel van jullie ondanks de focus op corona nu tijd hebben vrijgemaakt om hierbij aanwezig te zijn en input te geven. Samenwerking is belangrijker dan ooit.”

Vier transities
In een inspirerende presentatie schetste Farid Tabarki, auteur en tijdgeestonderzoeker, vervolgens vier belangrijke transities:  van kapitalisme naar talentisme, van hiërarchie naar netwerk, van transactie naar participatie en van schaarste naar overvloed. 

Van verloven naar trouwen
Daarna gaven een viertal deelnemers hun visie op de tripartite samenwerking tussen overheid, werkgevers en onderwijs die met de Human Capital Agenda vorm krijgt. Jop Fackeldey (gedeputeerde provincie Flevoland), Durk Bijma (bestuurder ROC Friese Poort), Ron van Eden (bestuurder Kwintes) en Marieke Voogt (bestuurder Welzijn Lelystad) benadrukten allen dat vertrouwen belangrijk is en dat daarvoor al een belangrijke basis is gelegd binnen het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT). Nu is het tijd voor de next level: “Het wordt tijd dat we van verloven naar trouwen gaan.”

Break out sessies
In break out sessies over vier verschillende thema’s gingen de deelnemers daarna in op de vragen ‘Wat moet onze samenwerking op dit thema opleveren?’ en ‘Wat is daarvoor nodig?’. De thema's:

  • Regionale strategische personeelsplanning
  • Instroom - voldoende beschikbare mensen
  • Behoud - wendbare en vitale mensen
  • Anders en slimmer werken

Vervolg
Jan Nico Appelman, gedeputeerde provincie Flevoland, sloot de bijeenkomst af. Hij dankte alle aanwezigen en gaf aan dat er veel concrete zaken zijn benoemd en het nu tijd is concrete stappen te zetten: “Laten we het gewoon doen!”. In 2021 bouwen we dan ook verder op het fundament dat op 18 november is gelegd.

Alle betrokken organisaties ontvangen meer informatie over het vervolg. Wilt u ook meedoen? Neem dan contact op met Rosanne Engberts: r.engberts@zowelwerk.nl of 06-53 465 000.