Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht
Geplaatst op: 16-07-2018Naar overzicht

Jaarverslag Zowelwerk 201716 jul 2018

In 2017 stond de aanpak van de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn centraal. De vraag naar complexere zorg en de behoefte aan hoger opgeleid personeel groeiden. Van medewerkers werd bovendien andere competenties verwacht.  Door deze ontwikkelingen hebben ook werkgevers in Flevoland steeds meer moeite vacatures in te vullen. Het besef groeide dat meer aandacht nodig is voor scholing van zittend en toekomstig personeel. Dat een betere aansluiting van onderwijs en praktijk belangrijk is. En dat het cruciaal is dat alle relevante partners samenwerken om de Flevolandse arbeidsmarkt in balans te brengen.

Meer draagvlak
Zowelwerk is trots op de stappen die zijn gezet om genoemde uitdaging aan te pakken. Het draagvlak voor onze activiteiten is toegenomen. Wij tellen meer leden en onze positie als dé Flevolandse partner op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken in zorg en welzijn is merkbaar sterker geworden. De samenwerking met en tussen onderwijs, welzijn en zorg kreeg meer vorm en zorgde voor kortere lijnen tussen instellingen.

In het jaarverslag 2017 leest u de belangrijkste resultaten van het afgelopen jaar.