Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht
Geplaatst op: 19-03-2020Naar overzicht

Inzet Zowelwerk komende periode 19 mrt 2020

Vraag & aanbod extra zorgpersoneel bij elkaar gebracht

Door de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft Zowelwerk besloten haar dienstverlening in te zetten daar waar dat het hardst nodig is; de ondersteuning van de zorgorganisaties in de actuele situatie rondom Corona. Er zijn de afgelopen dagen verschillende initiatieven gelanceerd om extra zorgpersoneel te werven. Deze initiatieven bundelen hun krachten en worden via een gezamenlijke database gekoppeld aan de vraag van zorgorganisaties. Zowelwerk zorgt voor Flevoland voor een goede matching. Dat doen we in afstemming met de GGD-GHOR.

Op www.extrahandenvoordezorg.nl kunnen gepensioneerde of andere professionals die niet meer in de zorg werken zich aanmelden als ze tijdelijk terug zouden willen keren. Ook zorg- en welzijnsorganisaties die door de coronacrisis staan te springen om extra medewerkers kunnen hier terecht. Na inschrijving nemen medewerkers van Zowelwerk-CMO Flevoland contact op met iedereen.

Het platform is een breed samenwerkingsverband van brancheorganisaties, vakbonden, regionale werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen, private initiatieven en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De afgelopen dagen kwamen er her en der zo’n 7000 aanmeldingen binnen van ex-zorgmedewerkers die graag zouden willen helpen nu er overuren worden gemaakt in de zorg.

Via de centrale database die geopend is, wordt vraag en aanbod zo goed als mogelijk gematcht. Een team in de regio zorgt ervoor dat mensen terecht komen op de plekken waar ze het hardst nodig zijn en ze het meest kunnen betekenen. Hierbij wordt uiteraard gelet op opleidingsniveau, ervaring maar ook op het besmettingsrisico dat mensen van buiten de organisatie met zich mee kunnen brengen.

Het ministerie van VWS maakte eerder al bekend dat verpleegkundigen en artsen van wie de BIG-registratie - minder dan twee jaar - verlopen is, toch gewoon aan de slag mogen. Ook wordt de verplichting tot herregistratie tot nader order opgeschort.

Zowelwerk schort haar reguliere activiteiten in ieder geval tot 16 mei op om zich op deze manier te kunnen richten op haar kerntaak: Samen met organisaties en overheden bijdragen aan goede zorg, welzijn en ondersteuning voor de inwoners van Flevoland.