Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht
Geplaatst op: 06-06-2019Naar overzicht

Initiatief Academische Verpleeg(t)huiszorg stelt welzijn cliënt én medewerker centraal06 jun 2019

Het welzijn van cliënten in de verpleeg(t)huiszorg verbeteren. Dat is het doel dat Lineke Verkooijen, nu nog lector Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg bij Hogeschool Windesheim, voor ogen heeft met het initiatief Academische Verpleeg(t)huiszorg (AV). Verkooijen werkt in dit initiatief samen met Zowelwerk, werkgeversorganisatie van zorg en welzijn in Flevoland. Provincie Flevoland en Hogeschool Windesheim stelden een aanjaagsubsidie beschikbaar.

Cliënt als vertrekpunt
Binnen het initiatief vormen de wensen en behoeften van cliënten het vertrekpunt voor het plannen van de personeelsinzet. Verkooijen: “Het gaat echt om het realiseren van basale wensen: naar het toilet kunnen, tijdstip van opstaan, etc.” Zij ontwikkelde hiervoor in de afgelopen 25 jaar al een wijze van redeneren en een planningsmethode, samengevat onder de term het OERmodel. Naast het leveren van zorg op basis van wensen en behoeften van cliënten wordt samen met onderzoekers, zorgorganisaties en onderwijs wetenschappelijk onderzocht wat  er verder nodig is om tot de best mogelijke verpleeg(t)huiszorg te komen.

Investeren in medewerkers
Door de essentie van ’zorg’ tevens te benaderen op een meer onderzoekende wijze wordt het werk voor zorgprofessionals ook aantrekkelijker. Het vakmanschap van de helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen staat centraal. Het wordt gezien en gewaardeerd en zij krijgen meer voldoening uit hun werk. Vanuit die invalshoek is Zowelwerk betrokken geraakt. Peter de Vreede, directeur van Zowelwerk: “Binnen het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) werken we samen met regionale partners aan het oplossen van personeelstekorten in zorg en welzijn in Flevoland. Onder andere door in te zetten op behoud van huidige medewerkers. Door deze aanpak wordt er geïnvesteerd in mensen die in de zorg werken en in hun opleiding en wordt werken in de zorg aantrekkelijker. Zo willen we mensen interesseren om in deze sector te blijven of te gaan werken.”

Samenwerking
Aan het initiatief werken vanuit de zorg Woonzorg Flevoland, Coloriet en Zorggroep Noord-West Veluwe mee. Vanuit het onderwijs zijn ROC Friese Poort, ROC Landstede, ROC Flevoland, Hogeschool Windesheim Almere en Hogeschool VIAA betrokken. Mbo- en hbo-studenten lopen samen stage om samen te leren en (mee) te ontwikkelen. Medewerkers van de zorginstellingen krijgen vooraf een introductie en krijgen waar nodig begeleiding van experts. In september gaat de eerste groep werken volgens de criteria van de Academische Verpleeg(t)huiszorg. De coördinatie van dit initiatief blijft voor tenminste de komende drie jaar in handen van Zowelwerk en Lineke Verkooijen. Verkooijen: “Ik stop als lector, maar hier ga ik mee door. Zolang ik nog een bijdrage kan leveren, zal ik dat blijven doen. Maar ik zou vooral mijn kennis en kunde graag willen overdragen, zodat anderen daar mee verder kunnen.”

Voor informatie kan contact opgenomen worden met Lineke Verkooijen of Peter de Vreede via: info@s-avn.nl.