Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht
Geplaatst op: 15-10-2019Naar overzicht

Flevolandse zorgorganisaties pakken knelpunt werkbegeleiding gezamenlijk aan15 okt 2019

De vraag naar medewerkers in de zorg is momenteel groot en zal de komende jaren toenemen. Ook worden aan de kennis en vaardigheden van huidige en toekomstige zorgprofessionals steeds zwaardere eisen gesteld. Organisaties in de sector investeren daarom in het aantrekken en opleiden van (extra) personeel. Vanuit verschillende organisaties komen signalen dat het nu al lastig is om de werkbegeleiding goed in te vullen. De werkbegeleiding komt echter steeds verder onder druk te staan. Om dit knelpunt aan te pakken, werkt een aantal regionale VVT-organisaties gezamenlijk aan een oplossing.

Regionale aanpak cruciaal
De ambitie van de Flevolandse zorgorganisaties is om nu en in de toekomst kwalitatief goede zorg te (blijven) bieden op een innovatieve manier. Kwalitatieve werkbegeleiding van nieuw, maar ook zittend personeel is daarbij cruciaal. Om dit op organisatie- en op regionaal niveau toekomstbestendig te organiseren, is het belangrijk dat organisaties hierin gezamenlijk opereren. Coloriet, Talma Urk, Woonzorg Flevoland en Zorggroep Oude en Nieuwe Land hebben een plan van aanpak opgesteld voor het project ‘Werkbegeleiding Regio Flevoland 2019-2020’. Er wordt samengewerkt met het Zorgkantoor regio Flevoland, Actiz, Zowelwerk (RAAT Flevoland), opleidingsinstituten als ROC’s (mbo) en hogescholen en andere regio’s.

Meedoen of meer weten?
Wilt u meer weten of meedoen? Neem dan contact op met projectleider Sara Hoftekoesveld, Opleidingsadviseur Woonzorg Flevoland, shoftekoesveld@woonzorgflevoland.nl. Zorgorganisaties die willen deelnemen aan dit project kunnen op eigen initiatief en kosten een bijdrage leveren aan het project. De opbrengsten van het project zijn voor alle organisaties beschikbaar voor het vergroten van de kwantiteit en kwaliteit van werkbegeleiding in de zorg en binnen de regio Flevoland.