Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht
Geplaatst op: 02-04-2020Naar overzicht

Extra financiële hulp vanuit het SectorplanPlus02 apr 2020

Veel (zorg)professionals bieden zich op dit moment aan om in de gezondheidszorg bij te springen en te helpen de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Om het benutten van dit zeer welkome aanbod extra te stimuleren wordt voor alle werkgevers in Zorg & Welzijn een bijdrage in de inwerk- en (bij)scholingskosten mogelijk gemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voegt een extra categorie subsidiabele activiteiten toe aan de subsidie SectorplanPlus.

Deze mogelijkheid is bedoeld voor scholing (inwerktrajecten) van de extra instroom in het kader van het coronavirus (COVID-19). De subsidie wordt verstrekt middels vaste vergoedingsbedragen voor de inwerktrajecten van deze extra instroom.

Als jouw zorginstelling gebruik wil maken van subsidie voor de extra instroom in het kader van het coronavirus, dan kun je het volgende doen:

  • Ga naar extrahandenvoordezorg.nl
  • Vul het formulier in waarin je onder meer aangeeft aan welke extra personele ondersteuning jouw zorginstelling behoefte heeft en/of al heeft aangetrokken. Dit formulier wordt automatisch doorgeleid naar een contactpunt in jouw regio die contact met je zal opnemen.
  • Als jouw organisatie nog geen aanvraag voor tijdvak 4 heeft ingediend (in december 2019) dan dient het ingevulde “extrahandenvoordezorg”-formulier als jouw subsidieaanvraag voor SectorplanPlus en kun je alsnog deelnemen aan tijdvak 4 en gebruikmaken van de subsidie.
  • Zorginstellingen die al wel een aanvraag voor tijdvak 4 hadden ingediend kunnen op een later moment de extra instroom in het kader van het coronavirus eenvoudig verantwoorden binnen hun opleidingsproject

Verder hoeven zorginstellingen nu niets anders te doen dan ze nu al doen. En dat is professionals die willen bijspringen in verband met de coronacrisis daadwerkelijk inwerken en inzetten. De regionale contactpunten en de regionale werkgeversorganisaties zullen deze organisaties ondersteunen bij de verdere afhandeling en verantwoording van de subsidieaanvraag tijdvak 4 van SectorplanPlus. Op deze manier kunnen alle zorg- en welzijnsorganisaties zich de komende periode volledig richten op het verlenen van zorg.

Zorginstellingen die niet een opleidingsproject in tijdvak 4 hebben aangevraagd, wel extra (zorg)professionals hebben ingezet en dit niet via extrahandenvoordezorg.nl hebben gedaan, kunnen contact opnemen met de SectorplanPlus-projectleider van de werkgeversorganisatie uit hun regio als ze gebruik willen maken van de extra subsidiemogelijkheid.

Lees meer over de ontwikkelingen binnen SectorplanPlus via de website.