Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht
Geplaatst op: 25-06-2018Naar overzicht

ESF-subsidie biedt kansen om verzuim te voorkomen in de VVT25 jun 2018

U kunt subsidie aanvragen voor een externe adviseur die samen met u een maatwerkprogramma opstelt en uitvoert om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Tevens draagt u hiermee bij aan Actielijn 5 van de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT). Daarbij hoeft u niet het wiel opnieuw uit te vinden. A+O VVT heeft vier aanpakken verzameld die u kunnen helpen bij het voorkomen van verzuim en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid.

Over de subsidie

Van 25 juni 2018 9:00 uur tot 29 juni 2018 17:00 uur kunt u subsidie aanvragen voor een activiteit om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Voorwaarden:

  • De projectkosten mogen maximaal € 25.000 zijn. De subsidie is maximaal 50 procent oftewel € 12.500,-.
  • Een project mag maximaal 12 maanden duren.
  • Werknemers moeten actief en aantoonbaar betrokken worden

Over RAAT:

Medio 2016 kregen we op de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn te maken met een omslag van overschot van personeel in bepaalde functies naar tekorten en een mismatch van op dit moment beschikbaar personeel. Sociale partners hebben  samen met de regionale werkgeversorganisaties, aangesloten bij RegioPlus, vervolgens de handen ineen geslagen om te komen tot Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT). Via RAAT worden acties gericht op het tegengaan van de tekorten gebundeld en wordt samenwerking gestimuleerd om te komen tot een integrale arbeidsmarktaanpak voor zorg en welzijn. Actielijn 5 is gericht op het bieden van een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van ESF voor uw organisatie en/of hoe u bestaande instrumenten kunt benutten? Neem contact op met uw vaste subsidieadviseur. Ook kunt u vrijblijvend contact opnemen met het secretariaat van A+O VVT, Pascal van Mierlo | 070 376 5926 p.vanmierlo@caop.nl

Aan welke activiteiten moet u denken?

Werkplezier en bevlogenheid

A+O VVT co-financiert 2 pilots om werkplezier en bevlogenheid binnen teams te vergroten. Bureau Simpelweg voert deze pilots uit. Van de organisaties wordt een eigen bijdrage van € 20.000 gevraagd. Bij een ESF-aanvraag kunt u hier mogelijk € 10.000 subsidie van terugkrijgen.

De aanpak: In verschillende extramurale en/of intramurale teams verdeeld over 2 zorgorganisaties wordt gestart met het systematisch ophalen van verhalen (narratieven) van cliënten door bureau Simpelweg. Deze narratieven worden vervolgens in dialoog met de betrokken teams en de cliënten verrijkt en geanalyseerd. Op een vergelijkbare wijze worden de narratieven van de medewerkers opgehaald en geanalyseerd. Op basis daarvan bepalen de teams hun eigen teammissie. Op basis van die teammissies worden werkprocessen in de organisatie herontworpen, mede ook op basis van de cliëntnarratieven. Aan de herontworpen werkprocessen liggen dan het cliëntperspectief en de teammissies ten grondslag.

Beoogde effecten en resultaten

De aanpak wil bijdragen aan:

  1. het creëren van een optimaal arbeidsperspectief;
  2. een toename van werkplezier en bevlogenheid van medewerkers;
  3. vermindering van regeldruk;
  4. een verlaging van de werkdruk;
  5. het voorkomen van ziekteverzuim en stress.

Het verzuim in de VVT branche stijgt de laatste paar jaar. Op verzoek van sociale partners is er een ondersteuningsaanbod voor werkgevers ontwikkeld. Kijk voor voorbeelden op www.aovvt.nl.