Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht
Geplaatst op: 04-12-2018Naar overzicht

Contactpunt Zorg en Welzijn Flevoland actief04 dec 2018

Geïnteresseerden over de streep met Campagne ‘Ik Zorg’

Begin november ging de landelijke publiekscampagne ‘Ik Zorg’ van start. De campagne richt zich op scholieren, zij-instromers, herintreders én zorgmedewerkers. Met ‘Ik Zorg’ wil het ministerie van VWS  de veelzijdigheid van werken in zorg en welzijn laten zien en het imago van de sector verbeteren. Centraal staan mensen die werken in de sector zorg en welzijn. De verwachting is dat de campagne mensen die interesse hebben in een baan in zorg en welzijn over de streep trekt om zich aan te melden voor opleidingsplaats bij een organisatie of onderwijsinstelling, een baan of een loopbaantraject.

Hulp op maat
Om de toestroom van geïnteresseerden op te vangen en in goede banen te leiden, is sinds 1 november jl. een landelijke centrale welkomstpanel beschikbaar. Het panel werkt volgens regionale richtlijnen en leidt bellers door naar regionale contactpunten. In Flevoland heeft Zowelwerk het regionaal Contactpunt zorg en welzijn Flevoland opgezet. Vanuit dit contactpunt werken partijen in de arbeidsmarktregio samen om geïnteresseerden in zorg en welzijn op maat te helpen hun plek te vinden in de sector. En om te borgen dat professionals zoveel mogelijk behouden blijven voor zorg en welzijn en de regio.

Aan de slag
De eerste gesprekken zijn gevoerd en opvallend is dat tot nu toe veel belangstelling is bij mensen met een niet-zorggerelateerde achtergrond. Deze zij-instromers geven veelal aan de switch te willen maken naar zorg en welzijn omdat zij op een andere manier een bijdrage willen leveren aan de maatschappij. Alle bellers geven aan blij te zijn met het contactpunt omdat zij daar ‘hun ei kwijt kunnen en een klankbord hebben voor hun vragen over hun loopbaan’. De regiocoordinatoren zijn nu ook bezig gesprekken te voeren met de contactpersonen van diverse zorg- en welzijnsinstellingen in de regio. In deze gesprekken leggen zij nader uit wat het contactpunt is en hoe samengewerkt kan aan de verdere inrichting van het contactpunt. Het regionaal contactpunt hangt nauw samen met de actielijnen uit RAAT, het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten. En omdat het contactpunt een praktisch verlengstuk is van de afspraken uit RAAT, kunnen afspraken meteen worden uitgevoerd.

Meer weten?
Wie meer wil weten over het regionaal contactpunt of hierover wil meedenken, neemt contact op met Annick van der Hoeven of Mildred Antonius via contactpunt@zowelwerk.nl. Bellen mag ook naar 06 - 402 520 03 of 0320 - 244 259.