Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht
Geplaatst op: 29-11-2018Naar overzicht

Commissie Werken in de Zorg29 nov 2018

Op 14 november vond het bestuurlijk overleg plaats tussen een vertegenwoordiging van RAAT Flevoland en de Commissie werken in de Zorg. Vanuit RAAT Flevoland waren Coloriet, ROC Friese Poort, Landstede, Leger des Heils en Zowelwerk aanwezig. De Commissie werken in de Zorg werd vertegenwoordigd door Doekle Terpstra (voorzitter), Paul Rulman, Peter van Driel en Marjolein ten Hoonte.

Tijdens het prettige gesprek is er stilgestaan bij waar RAAT Flevoland staat, welke uitdagingen er zijn en hebben wij de Commissie gevraagd bepaalde knelpunten op landelijk niveau te beleggen. Daarnaast hebben wij de Commissie verzocht om ‘good practices’ die naar voren komen tijdens gesprekken met andere regio’s met ons te delen.

De Commissie stelt voor iedere regio een adviesrapport op. Deze worden half december verzonden aan de Minister van VWS. Voordat dit gebeurt, vindt op 10 december een telefonische bespreking plaats met een afvaardiging van RAAT Flevoland over het rapport voor onze regio.