Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht
Geplaatst op: 02-10-2018Naar overzicht

Campagne Ik Zorg: toestroom van geïnteresseerden verwacht02 okt 2018

Het ministerie van VWS start in november met de landelijke publiekscampagne ‘Ik Zorg’. De campagne richt zich op scholieren, zij-instromers, herintreders én zorgmedewerkers en heeft als doel de veelzijdigheid van werken in zorg en welzijn te laten zien en het imago van de sector te verbeteren. Centraal staan mensen die werken in de sector zorg en welzijn.

Een landelijk campagneteam trok deze zomer door heel Nederland om verhalen op te halen en foto’s te maken van medewerkers in de sector, ook in Flevoland. Ruim 600 professionals kregen zo de mogelijkheid om te vertellen waarom ze voor een baan in de zorg- en welzijnssector hebben gekozen. Om mensen die interesse hebben in een baan in zorg en welzijn over de streep  te trekken, naar een opleidingsplaats bij een organisatie of onderwijsinstelling, een baan of een loopbaantraject.

Toestroom geïnteresseerden verwacht
De campagne zal zorgen voor een toestroom van geïnteresseerden richting de zorg- en welzijnssector. Dit is goed nieuws en tegelijkertijd een uitdaging. We moeten er voor zorgen dat deze toestroom in goede banen wordt geleid, dat huidig en toegestroomd nieuw personeel zich – voor langere tijd – welkom voelt, behouden blijft en opgeleid kan worden. Daarvoor wordt een landelijk punt ingericht waar mensen zich kunnen melden – een landelijke centrale ingang – en een regionaal punt waar mensen op maat verder worden geholpen – regionale doorgang. Zo borgen we dat geïnteresseerden in werken binnen zorg en welzijn zoveel mogelijk voor de sector (en de regio) behouden blijven.

Regionaal contactpunt
Om dit mogelijk te maken zal Zowelwerk samen met regionale partijen een regionaal contactpunt opzetten. Dit contactpunt bestaat uit:

  • een centraal landelijk welkomstpanel dat werkt volgens regionale richtlijnen
  • een regionale coördinator
  • samenwerkende partijen in de arbeidsmarktregio

Samenhang met RAAT
Het regionaal contactpunt hangt nauw samen met de actielijnen uit RAAT, het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten. Het contactpunt is een praktische invulling en er kan meteen mee aan de slag worden gegaan. Het is een verlengstuk van de activiteiten van de regio. De diverse partijen (UWV/gemeente/onderwijs/instellingen) kunnen het contactpunt gebruiken om hun arbeidsmarktdoelstellingen te verwezenlijken.

Zowelwerk is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor het regionaal contactpunt. Wilt u meer weten over het regionaal contactpunt? Of wilt u hierover met ons meedenken? Neem dan contact op met Annick van der Hoeven (a.vanderhoeven@zowelwerk.nl) of Mildred Antonius (m.antonius@zowelwerk.nl). U kunt ook bellen naar 0320 - 244 259.