Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht
Geplaatst op: 13-07-2018Naar overzicht

Breed commitment voor aanpak personeelstekorten in zorg en welzijn 13 jul 2018

30 Flevolandse organisaties vanuit zorg, onderwijs en UWV omarmen actieplan

Op donderdag 12 juli hebben ruim 30 organisaties uit de zorg, onderwijsinstellingen en UWV uit Flevoland het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) omarmd. Met het regionaal actieplan (RAAT) wil initiatiefnemer Zowelwerk het personeelstekort in de zorg- en welzijnssector de komende jaren terugdringen. Samenwerken is daarbij cruciaal, en gezamenlijke regionale acties zijn nodig om de problemen écht aan te kunnen pakken, resultaten te boeken en een toekomstbestendige arbeidsmarkt te realiseren.

Ambitie: geen tekorten meer in 2021!
Om de tekorten terug te dringen is een drietal actielijnen geformuleerd, aansluitend op het landelijk actieprogramma ‘Werken in de Zorg’ van het Ministerie van Volksgezondheid en Sport (VWS): Meer kiezen voor de zorg, Beter leren in de zorg en Anders werken in de zorg

De ambitie om de tekorten in 2021 volledig te hebben teruggedrongen, werd breed gedeeld. Werkgevers bepaalden tijdens de energieke bijeenkomst samen met onderwijs en UWV de regionale doelstellingen per actielijn. Er is daarbij vooral gekeken naar wat meer, beter en anders kan. Zo spraken aanwezigen onder meer de ambitie uit om een samenwerkingsverband van werkgevers op te zetten. Om werknemers voor de sector te behouden én mensen die de sector verlieten, terug te winnen voor de sector en Flevoland. Ook werd het idee geopperd om een gezamenlijk zorg(talent)development traject te ontwikkelen voor Flevolandse medewerkers in de zorg.

In september 2018 starten er projectgroepen die per actielijn de doelstellingen verder uitwerken tot concrete acties.

Lees hier het uitgebreide verslag van de bijeenkomst

Wilt u meer informatie over RAAT of hoe u kunt mee doen? Neem contact op met Annick van der Hoeven (a.vanderhoeven@zowelwerk.nl/06-40333477) of Tabitha Verduijn-van Tilburg (t.verduijn@zowelwerk.nl/06-40690303).